Facebooktwitterlinkedin

PITches: het gedachtegoed van PIT

Toezicht met PIT is……….

Pit-waarom ….. Van Wat/Hoe naar de ‘Waarom-vraag’
Deze tijd vraagt om een nieuwe vorm van leiderschap, waarbij toezichthouders het ‘waarom’ van de organisatie en de belangen van de stakeholders dienen en in tweede instantie aan het bestuur.
Wij bewaken de samenhang tussen WAAROM, HOE en WAT.

 

 

Pit-verschil …..Van “het tellen van verschil” naar “het verschil laten tellen”
Raden van Toezicht en Commissarissen functioneren beter als zij zich kenmerken door diversiteit in de brede zin van het woord: m/v, leeftijd, cultuur, expertisegebieden en persoonlijk perspectief.

 

 

Pit_1 …… Van “inner circle” naar “buitenstebinnen”
Een belangrijke toegevoegde waarde van toezichthouders is om externe perspectieven van de buitenwereld binnen brengen, door actief aandacht te besteden aan behoeften van klanten en de bredere context waar de organisatie in opereert.

 

 

Pit_1 …… Van Kennis(sen) naar Inzicht
Belangrijker nog dan relevante kennis en ervaring is zelfkennis en nieuwsgierigheid: je eigen motieven kennen, weten wanneer de grenzen van de eigen deskundigheid bereikt zijn en in staat zijn op tijd interventies te organiseren. Toezichthouden vereist de persoonlijke moed om als het nodig is tegen het meerderheidsstandpunt in te gaan.

 

 

Aanvonke1 ….. Van Afvinken naar Aanvonken
Voorbeeldgedrag gaat verder dan het naleven van governance codes, toezichthouders laten zich leiden door hun persoonlijke waarden en handelen daarnaar. Wij stimuleren ook inzicht bij de bestuurders.

 

 

Pit-eenvoud ……Van Gemak naar Eenvoud
Toezicht met PIT is zoeken naar eenvoud maar niet per se gemakkelijk. Innovatie, dat is voor PIT: Ont-Wikkelen tot Eenvoud.

 

Facebooktwitterlinkedin