Facebooktwitterlinkedin

Ben jij ín voor meer ?Red Pepper

Uitnodiging voor een partnerschap van het Platform voor Innovatie in Toezicht

Download hier je aanmeldingsformulier!

Het Platform voor Innovatie in Toezicht PIT is in 2013 opgericht.
Doel is om gericht en met nog meer impact te werken aan een vernieuwing van het toezicht op (maatschappelijke) ondernemingen, De naam zegt het al: PIT = kern, de PIT-ters staan voor toezicht vanuit de kern (waarden) én PIT = energie, PIT-ters houden toezicht vanuit hun passie. PIT biedt een platform aan gepassioneerde en innovatieve commissarissen en bedrijven om in co-creatie te werken aan kennisuitwisseling, ontmoeting en best practices: van schandpaal naar schitterpodium.

Kritisch tegenspel nodig
Bijna dagelijks worden we geconfronteerd met falend toezicht. Daar zijn voldoende voorbeelden van uit de bankensector of de semi-publieke sector zoals de woningcorporatiesector. De huidige manier van toezichthouden voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Althans volgens Karin Doms, één van de initiatiefnemers van PIT. “Het ontbreekt in de meeste boardrooms aan kritisch tegenspel, aan feedback op ongewenst gedrag. En er is te weinig diversiteit in de meeste toezichthoudende organen.”

Hoewel PIT is ontstaan uit het netwerk voor vrouwelijke commissarissen en toezichthouders is het hen niet alleen te doen om meer vrouwen in toezichthoudende functies te krijgen. Het doel van PIT is meer innovatie en kwaliteit in toezicht. Diversiteit gaat juist niet alleen om een vrouwenquotum of verjonging. Voor beter toezicht is wel meer balans nodig: tussen masculiene en feminiene waarden, tussen verschillende generaties maar ook tussen verschillende culturele achtergronden. Diversiteit gaat volgens PIT niet om het tellen van het verschil, maar om het verschil laten tellen.

Meer oog voor gedrag en cultuur

In veel bestuurskamers wordt nog voornamelijk gestuurd op cijfers. PIT zet zich in voor meer waardengedreven toezicht. Hanske Plenge, eveneens initiatiefnemer, zegt daarover: “Veel bestuurders denken te kunnen vertrouwen op cijfers, maar o.a. het Libor-schandaal heeft duidelijk gemaakt dat cijfers boterzacht zijn. Ze bieden schijnzekerheid. Waarden als gedrag en cultuur zijn steeds meer bepalend voor een goede sturing aan organisaties.” En uiteindelijk gaat het bij goed toezicht niet alleen om winst of financieel rendement van de organisatie maar ook, en misschien wel in eerste plaats, om welke stakeholderswaarde je toevoegt.

Van schandpaal naar schitterpodium

Concreet werkt PIT aan innovatie in toezicht door te investeren in kennisuitwisseling en vooral cultuurverandering vanuit verschillende invalshoeken. De PIT-ters kunnen aan (maatschappelijke) ondernemingen concrete handvatten bieden voor cultuurverandering in de bestuurskamer. Maar ook investeert PIT in het opleiden en zichtbaar maken van een nieuwe generatie toezichthouders. Naast het organiseren van netwerkbijeenkomsten, verzorgt PIT workshops om aanstaande toezichthouders voor te bereiden op hun nieuwe rol. Omdat PIT is voortgekomen uit een groot netwerk van ruim 1500 commissarissen, kan ze bouwen op veel kennis en ervaring. Om van schandpaal naar schitterpodium te gaan halen we uit deze groep onder andere goede voorbeelden. Laat maar zien wat wel werkt en hoe het dan werkt.

Waarom partner worden van ?

PIT biedt een platform aan gepassioneerde en innovatieve commissarissen en bedrijven om in co-creatie te werken aan kennisuitwisseling, ontmoeting en best practices. Op die manier willen we een nieuwe stijl van toezicht houden ontwikkelen en cultiveren. Niet alleen door te praten over vernieuwing, maar juist door nieuwe voorbeelden en nieuwe rolmodellen te laten zien en op het schitterpodium te zetten.

Samen met betrokken partners kunnen we nieuwe activiteiten ontwikkelen en in co-creatie organiseren. Te denken valt aan:

–          jaarlijkse netwerkbijeenkomst en actuele themabijeenkomsten
–          trainingen voor aankomende of nieuwe commissarissen en toezichthouders
–          meer intieme ronde-tafelbijeenkomsten rondom specifieke thema’s voor genodigden
–          regionale of themagerichte intervisiegroepen
–          gerichter publiceren van álle vrijkomende vacatures in RvT’s of RvC’s
–          doen van en meewerken aan onderzoek naar innovatie in governance
–          organiseren van meeloopstages voor aankomend (vrouwelijk) talent
–          gerichte informatievoorziening aan alle deelnemers over actuele governance-thema’s

En uiteraard staan we open voor constructieve ideeën om nog meer partners te interesseren om meer kwaliteit en diversiteit te brengen in het toezicht in Nederland! We zien je reactie en inschrijving graag tegemoet. De investering in het partnerschap van PIT is € 195,- exclusief BTW. Daarmee ben je voor het lopende jaar partner. Het partnerschap loopt automatisch door. U kunt altijd voor 1 december opzeggen voor het jaar dat komt.

Ja, ik word partner!

Stuur je ingevulde formulier naar: info@toezichtmetpit.

Het is ook mogelijk om met je hele Raad van Toezicht PIT partner te worden. Kies dan voor het PIT bedrijfspartnerschap! Meer informatie vind je in deze flyer.

PIT respecteert uw privacy. Overeenkomstig de AVG heeft u het recht op inzage en verwijdering van uw gegevens bij het eerste verzoek. Uw persoonlijke gegevens worden nooit aan derden doorgegeven. Lees meer: Privacyverklaring PIT

Facebooktwitterlinkedin