Facebooktwitterlinkedin

Opiniestuk van Karin Doms en Hanske Plenge in Trouw.

Had er een jongere gezeten in de Raad van Commissarissen bij ING, was het besluit over de beloning van de topman dan anders gelopen? Nee, betogen Karin Doms en Hanske Plenge, toezichthouders en oprichters van PIT, Platform voor Innovatie in Toezicht. 

In een reactie op dit artikel in Trouw schreven Karin Doms en Hanske Plenge een opiniërende bijdrage.

Er is meer nodig dan een nieuwe generatie die klaarstaat voordat er sprake kan zijn van een omslag in de bestuurscultuur. Het artikel suggereert dat een opleiding rechtstreeks kan leiden tot een positie als nieuw lid van een Raad . Maar een verdubbeling van het aantal cursisten leidt (nog) niet tot nieuwe, geschikte toezichthouders.

Het hele artikel is te vinden in Trouw, en kan hier gelezen worden: https://www.trouw.nl/opinie/er-is-meer-nodig-dan-nieuw-bloed-voor-een-omslag-in-de-bestuurscultuur~a054b56c/

Facebooktwitterlinkedin