Facebooktwitterlinkedin

Er is een nieuwe manier van toezicht nodig met een goede balans tussen hard controls en soft skills. Toezicht vanuit waarden als transparantie, betrokkenheid, integriteit en diversiteit. En kijken vanuit een ander perspectief. Doel van PIT is om dit nieuwe toezicht te bevorderen en innovatie tot stand te brengen.
PIT biedt een actief platform waar vraagstukken en oplossingen voor vernieuwd toezicht samenkomen. PIT geeft energie aan de beweging naar dat nieuwe toezicht en vergroot haar impact door co-creaties aan te gaan met partijen in de markt die hieraan willen bijdragen.
Het platform is een relevant netwerk van en voor gecommitteerde (aspirant) toezichthouders M/V en dient als broedplaats voor innovatie, nieuwe rolmodellen en best practices.

Stichting Platform voor Innovatie in Toezicht is opgericht door founding mothers @KarinDoms en @HanskePlenge.

IV3A2563

In korte tijd is een grote groep toezichthouders (100+) actief om de beweging van PIT vorm te geven.
Het netwerk van aangesloten partners laat een rijke schakering zien van verschillende personen, allen actief met toezicht.

De diversiteit die wij voor staan, zie je ook terug in het netwerk:
– mannen/vrouwen
– leeftijden van 30 tot ….
– regio’s; van Randstad, Noord Nederland tot Zeeland
– alle sectoren van non-profit (onderwijs,zorg, woningcorporaties, kinderopvang, cultuur) tot corporate, banken en mkb
– disciplines (financieel, juridisch, HRM, marketing, sales, strategisch, etc.)

PITches: het gedachtegoed van PIT

Toezicht met PIT is……….

 Pit-waarom           ….. Van Wat/Hoe naar de ‘Waarom-vraag’
Deze tijd vraagt om een nieuwe vorm van leiderschap, waarbij toezichthouders het ‘waarom’ van de organisatie en de belangen van de stakeholders dienen en in tweede instantie aan het bestuur.
Wij bewaken de samenhang tussen WAAROM, HOE en WAT.

 

 

Pit-verschil   …..Van “het tellen van verschil” naar “het verschil laten tellen”
Raden van Toezicht en Commissarissen functioneren beter als zij zich kenmerken door diversiteit in de brede zin van het woord: m/v, leeftijd, cultuur, expertisegebieden en persoonlijk perspectief.

 

         

Pit_1  …… Van “inner circle” naar “buitenstebinnen”
Een belangrijke toegevoegde waarde van toezichthouders is om externe perspectieven van de buitenwereld binnen brengen, door actief aandacht te besteden aan behoeften van klanten en de bredere context waar de organisatie in opereert.

 

       

Pit_1     …… Van Kennis(sen) naar Inzicht
Belangrijker nog dan relevante kennis en ervaring is zelfkennis en nieuwsgierigheid: je eigen motieven kennen, weten wanneer de grenzen van de eigen deskundigheid bereikt zijn en in staat zijn op tijd interventies te organiseren. Toezichthouden vereist de persoonlijke moed om als het nodig is tegen het meerderheidsstandpunt in te gaan.

 

         

Aanvonke1  ….. Van Afvinken naar Aanvonken
Voorbeeldgedrag gaat verder dan het naleven van governance codes, toezichthouders laten zich leiden door hun persoonlijke waarden en handelen daarnaar.  Wij stimuleren ook inzicht bij de bestuurders.

 

       

Pit-eenvoud   ……Van Gemak naar Eenvoud
Toezicht met PIT is zoeken naar eenvoud maar niet per se gemakkelijk. Innovatie, dat is voor PIT: Ont-Wikkelen tot Eenvoud.

 

 

Natuurlijk vind jij dit ook, maar de kunst is het om het waar te maken.
Ben jij ín voor meer PIT in het toezichthouden, meld je dan nu aan als PITter en geef samen met ons vorm aan deze innovatieve beweging.

Facebooktwitterlinkedin