Facebooktwitterlinkedin

De doelstelling van PIT is om een nieuwe, innovatieve kijk op toezicht te bevorderen. PIT wil een broedplaats zijn voor nieuwe ideeën. PIT ondersteunt en werkt mee aan wetenschappelijk onderzoek, verbindt relevante partijen aan elkaar en is een waardevolle gesprekspartner op het gebied van toezicht. Daartoe zet zij verschillende middelen in:

Netwerkopbouw
• PIT is een partnerorganisatie
PIT is voor alles een beweging: een grote groep mensen die zien dat er verandering mogelijk is binnen het toezicht, en die zich op een positieve manier daarvoor wil inzetten. De partners van PIT hebben zich daaraan gecommitteerd: kennis delen = kennis vergroten.
• Connecties maken
Voor verschillende (commerciële) partijen in de markt is PIT een belangrijke partner. Zo kan PIT intervisie ondersteunen, geschikte kandidaten aandragen voor toezichthoudende functies, workshops op maat verzorgen, zelfevaluaties en meer aanbieden. De partners van PIT, die vaak in een onderwerp gespecialiseerd zijn, zijn daarbij het belangrijkste kapitaal. Co-creatie vinden we een sterke vorm van samenwerken, waarin krachtenbundeling vaak optimaal benut wordt.
• Netwerkbijeenkomsten en speciale workshops voor partners
Regelmatig vinden bijeenkomsten plaats waarin PIT-partners elkaar ontmoeten om ervaringen uit te wisselen en kennis te delen. De partners van PIT krijgen ook korting en/of voorrang bij deelname aan workshops of gezamenlijk georganiseerde conferenties.
• Discussiegroepen en vacature-alerts
Ook online laten we ons horen: via discussies op Twitter, de LinkedIngroep (alleen voor partners) en de website houden we elkaar scherp. Een gerichte selectie van vacatures in het toezicht wordt bijgehouden en is toegankelijk voor de partners.

DSC_0045

Reflectie
• Initiëren van discussies via diverse platforms en media
PIT prikkelt graag en gaat gretig de discussie aan. Volg ons op Twitter (@toezichtmetpit), Facebook of via de website. We delen op verschillende manieren en via verschillende kanalen opinies, inzichten, handvatten, en goede voorbeelden uit de praktijk.
• Intervisiebijeenkomsten
Vragen als “Hoe krijg ik nu de juiste informatie van de bestuurder, zonder ondergesneeuwd te worden door dikke rapporten?” of “Hoe beoordeel ik de risico’s van directiebesluiten?” zijn allemaal boeiende vragen waar een toezichthouder in de praktijk tegen aan kan lopen. Door in een kleine, vertrouwde groep met elkaar te kunnen sparren over deze zaken, kan je meer grip krijgen op je rol als toezichthouder. Voor deze groepen organiseert PIT bijeenkomsten waarin voldoende ruimte is voor kennismaking, uitwisselen van cases en verdieping op basis van enkele concrete cases, die door de deelnemers zelf ingebracht kunnen worden.
• Kennispartner
Binnen PIT en de partners van PIT is inmiddels veel kennis en ervaring opgebouwd over governance. Ook zijn er volop ideeën over hoe het nieuwe toezichthouden vorm gegeven kan worden. Deze kennis kan op verschillende manieren ingezet worden. Zo kunnen we als spreker een onderdeel van een conferentie voor onze rekening nemen, rondetafelbijeenkomsten organiseren rondom dit thema of meewerken aan publicaties en meer.

Kijk in de agenda om te zien welke intervisiesessies er gepland staan.
k_Doms

Kennisvergroting
• Workshops voor nieuwe toezichthouders
PIT vindt het belangrijk dat jonge, nieuwe toezichthouders goed uitgerust aan hun nieuwe verantwoordelijkheid beginnen. Voor deze groep organiseert PIT periodiek de workshop voor aankomende toezichthouders M/V. Deze workshop geeft een introductie in de dynamiek van het toezicht houden op een maatschappelijke organisatie. De workshop geeft een beeld van de specifieke kennis die een toezichthouder nodig heeft. De verschillende bestuursvormen en principes komen aan de orde, en ook de strategische aspecten van de functie van toezichthouder.
• Workshops op maat
PIT organiseert ook workshops op maat. Zo is er veel behoefte aan financieel inzicht voor niet-fineuten. Of een workshop over de rol van de achterban. Deze workshops organiseert PIT in samenwerking met vakspecialisten.
• Organiseren van een Capita Selecta-reeks in samenwerking met de Vrije Universiteit A’dam.
• Ondersteuning van en medewerking aan wetenschappelijk onderzoek.

Kijk in de agenda om te zien welke workshops er gepland staan.

Wilt u meer weten, of weten wat PIT voor u of uw organisatie kan betekenen? Neem contact op via info@toezichtmetpit.nl. Meteen partner worden? Welkom!

 

Facebooktwitterlinkedin