Facebooktwitterlinkedin

In februari organiseerden we in samenwerking met de WRR een PIT café rond dit actuele thema.

In deze Policy Brief bepleit de WRR terughoudendheid met direct onderling contact tussen interne en externe toezichthouders, zolang er geen sprake is van dreigende misstanden binnen een semipublieke organisatie. Op regio- of sectorniveau valt er echter veel winst te behalen door wederzijdse leerprocessen tussen interne en externe toezichthouders. De policy brief bouwt voort op de WRR-rapporten ‘Toezien op publieke belangen’ en ‘Van tweeluik naar driehoeken’ en op verschillende presentaties en discussiebijeenkomsten die naar aanleiding daarvan gehouden zijn over de relatie tussen intern en extern toezicht. De brief is geschreven door staflid Meike Bokhorst met medewerking van de raadsleden Mark Bovens, André Knottnerus en Arnoud Boot en in afstemming met de raad en staf van de WRR.

WRR-Policy Brief nr. 3 Van incident naar preventie. Beperking en versterking van de relatie tussen intern en extern toezicht (Meike Bokhorst, 2015)

U kunt de hele tekst downloaden via onderstaande link:

cover Van incident naar preventie
Link naar de link naar de volledige tekst
Facebooktwitterlinkedin