Facebooktwitterlinkedin

DE WRR heeft recent een rapport gepubliceerd met hun visie op de vernieuwing van het toezicht.
WRR rapport
“Dit rapport geeft verschillende opties weer om de interne checks and balances bij woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen te versterken. Het bestuursmodel in de semipublieke sector gaat uit van een tweeluik, waarbij de raad van toezicht de belangrijkste tegenspeler is van het bestuur.

Het rapport beveelt aan om daarbij meer gebruik te maken van derde partijen, zoals interne controllers, maatschappelijke belanghebbenden en leden. Zij kunnen de raad van toezicht scherp houden bij het bewaken van de financiële stabiliteit en maatschappelijke meerwaarde van de organisatie. De WRR bespreekt een aantal opties hoe die ‘derde partijen’ meer weerwerk kunnen bieden. ”

Via deze link komt u op de pagina van WRR waarop u meer informatie kunt vinden, en het rapport kunt downloaden.

Facebooktwitterlinkedin