Facebooktwitterlinkedin

Op 12 juni vond de conferentie ‘Intern toezicht: oog voor cultuur en gedrag’ plaats. Deze conferentie was georganiseerd door OCW/rijksauditdienst met medewerking van PIT. Op de conferentie werd een open gesprek gevoerd met toezichthouders en stakeholders uit onderwijs, woningcorporaties, zorg en openbaar vervoer over de dilemma’s waar hun functies hen voor stelt. Lees hier het verslag-conferentie-intern-toezicht met de belangrijkste inzichten en discussiepunten van de conferentie.

Facebooktwitterlinkedin