Facebooktwitterlinkedin

Hoe gaat de combinatie van toezichthouden & IT er precies uit zien?
En welke rol speelt IT nu in de Raad van Toezicht?

In ons blog: Toekomstbestendig Toezichthouden: Heeft u al Hoodies in uw Raad? schetsten we de voorwaarden voor een organisatie die op de nieuwe, digitale toekomst is voorbereid. Maar hoe werkt die combinatie van toezichthouden en IT nu in de praktijk? Wij zijn het gaan ontdekken door interviews te houden met commissarissen en toezichthouders uit verschillende sectoren. Dat leverde veel food for thought op, denkbeelden, dilemma’s en ideeën die wij graag willen delen.

workplace-1616459_1280 Blog ICT introductieOns uitgangspunt is dat IT steeds vaker grote invloed heeft op de continuïteit van een organisatie en daarmee een onderwerp is waar je niet meer omheen kunt, zeker niet in de bestuurskamer.
Het volstaat niet om adviseurs in te huren en zelfs niet om CIO’s op te nemen in Raden van Commissarissen: iedereen in de Raad moet digitaal besef hebben en zich laten inspireren door de nieuwe generatie denkers en doeners: de ‘hoodies’.
Nog beter: zouden toezichthouders niet de aanjagers moeten zijn van de digitale strategie?
Hoe is dat in de praktijk? Wij vroegen het aan toezichthouders uit de zorg, het mkb en de woningbouwcorporaties .

De gesprekken met de toezichthouders hebben wij geformeerd rond drie thema’s/vragen:

  • Staat IT & Digitalisering op de agenda van de vergaderingen?
  • Waarom is het belangrijk om toezicht te houden op digitale veranderingen in de organisatie?
  • Wat betekent IT & Digitalisering voor de samenstelling van de Raad?

De resultaten hebben we vastgelegd in drie blogs, steeds geconcentreerd op een van de  bovenstaande thema’s. Wij hopen hiermee een voorzet te geven voor verdere discussie en nodigen dan ook iedereen uit om te reageren en met ons in gesprek te gaan.

Wij danken de volgende commissarissen voor het delen van hun ervaringen en ideeën over het onderwerp: Maarten den Ottolander, Marie-Hélene Schutjens, Hans Spaan, Ilse Vegter en Miriam Zwaan.

Deze blogserie is een coproductie van PIT/Hanke Plenge en Capgemini/Petra Hendriksen.

Het eerste deel uit de reeks: Staat IT & Digitalisering op de agenda van de vergaderingen van RvT/RvC? leest u hier.

Het tweede deel uit de reeks: Waarom is het belangrijk om toezicht te houden op digitale veranderingen in de organisatie? leest u hier.

Het derde deel uit de reeks: Wat betekent IT en Digitalisering voor de samenstelling van de Raad? leest u hier.

Facebooktwitterlinkedin