Facebooktwitterlinkedin

PIT Café 26 januari 2018: De Paarse Krokodil in toezicht

Bureaucratie en regelgeving, hoe ga je daar als toezichthouder mee om?

De maatschappelijke sector heeft de afgelopen jaren veel regelgeving op zich af zien komen. Soms terecht: wie met publieke middelen werkt, moet dat ook kunnen verantwoorden. Maar de regeldruk  vraagt veel tijd van toezichthouders en niet alle regels worden als even zinvol en uitvoerbaar ervaren. Hoe ga je hiermee om? Accepteer je dat dit zo is, ga je (nog) harder werken om toch vooral aan je maatschappelijk opdracht te blijven voldoen?
In dit PIT café gaan we samen onderzoeken hoe deze druk ervaren wordt en hoe we kunnen voldoen aan de vraag naar controle en verantwoording, zonder door te schieten in overbodige bureaucratische regels.

Programma
16:00-16:10 Karin Doms, voorzitter PIT en Marianne Straks, bestuurder Wooninvest: Welkom

16:10-16:20 Robert de Heer: Gaat kort in op een dilemma dat naar voren komt in zijn recente onderzoek naar governance: woningcorporaties (en mogelijk andere maatschappelijke organisaties) hebben door alle regeldruk de neiging om intern gericht (systeemgericht) te raken. Maar de uitdaging en meerwaarde ligt extern (in de leefwereld).
16:20-16:35 Marja de Bruyn: Wat te doen als toezichthouder bij een kleine organisatie? Vechten we door voor de idealen van kleinschaligheid, of geven we ons over aan het systeem. Hoe kunnen we het beste van twee werelden combineren?
16:35-16:50 Paul van Waning: Sprookje van de Paarse Krokodil. Een illustratie uit de praktijk van wat alle verantwoordingsregels voor de toezichthouder met zich meebrengen. Wat zijn de consequenties, o.a. voor de samenstelling van de RvC en is dat een wenselijke ontwikkeling?

17:00-18:00 In kleinere groepen discussiëren over stellingen.
18.00 plenaire terugkoppeling en aansluitend borrel met een hapje.

Dit PIT café wordt georganiseerd door PIT partners
Marja de Bruyn: oud-bestuurder, toezichthouder (bij oa gastheer Wooninvest) en visitator
Paul van Waning, toezichthouder en initiatiefnemer van Het grote invulboek motiveringsformulier
Robert de Heer is directeur van HabiTask en governance bureau i.o. en onderzoeker van governance bij woningcorporaties

Praktisch:

Onderwerp: De Paarse Krokodil in toezicht Bureaucratie en regelgeving, hoe ga je daar als toezichthouder mee om?
Datum: Vrijdag 26 januari 2018, inloop vanaf 15.30 uur
Locatie:  Stichting WoonInvest | 2 Charlotte van Pallandtlaan | 2272 TR Voorburg | Nederland

Partners van PIT kunnen het café bezoeken als onderdeel van hun partnerfee. (Let op: bij een no-show na aanmelding wordt 50 euro in rekening gebracht.) De uitnodiging via Eventbrite is verstuurd.

Introducés (d.w.z. toezichthouders/potentiële PIT partners) zijn welkom en betalen 50 euro pp. Dit kan contant aan de ingang voldaan worden, u krijgt een kwitantie. Pinnen is niet mogelijk! Het is wel mogelijk een factuur toegestuurd te krijgen, we verwachten dan dat deze voor het PIT café is voldaan. Mocht de introducé na afloop besluiten PIT-partner te worden dan wordt dit bedrag met de partnerfee verrekend. U kunt zich aanmelden via info@toezichtmetpit.nl.

Het aantal inschrijvingen is beperkt, inschrijving is op volgorde van aanmelding. Vol is vol, dus zorg dat je er snel bij bent.

Informatie en inschrijven: info@toezichtmetpit.nl

Facebooktwitterlinkedin