Facebooktwitterlinkedin

Op vrijdag 31 maart organiseert PIT weer een PIT café, dit keer met als thema governance bij publiek-private samenwerking.

Ontdek tijdens dit PIT café de (on-)mogelijkheden van besturing en toezicht op samenwerkingsvormen en laat je inspireren door de sprekers op weg naar organisaties van de toekomst.

Afgaande op de aantallen beleidsnota’s, onderzoeksrapporten en adviezen staan publiek-private samenwerkingen (PPS) sterk in de belangstelling bij beleidsmakers, wetenschappers, brancheorganisaties en adviesraden. Maar wat betekent het voor toezichthouders?

Veel belangstelling gaat uit naar de manier waarop de samenwerking tot stand kan komen. Ook de maatschappelijke taakstelling die men wil invullen via PPS krijgt veel aandacht. Daarbij zijn een paar hele fundamentele vraagstukken tot dusverre nog niet bevredigend beantwoord. Zo is bij een PPS de vraag ‘van wie ze zijn en voor wie ze er zijn’ nog niet bevredigend beantwoord. Wie heeft uiteindelijk de doorslaggevende stem (de klant, de samenleving, de politiek, het bedrijfsleven, de toezichthouder ..etc?) of als geen van deze partijen een doorslaggevende stem heeft, wat is dan een goede balans tussen de verschillende belangen en wie bepaalt wat een goede balans is? Kortom, het gaat over eigenaarschap en zeggenschap.

Het Platform Bèta Techniek (PBT) ondersteunt, faciliteert en monitort de ontwikkeling van PPS-en tussen onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en overheid.  Sinds 2011 zijn diverse Centra voor innovatief vakmanschap en Centres of expertise in Nederland opgestart. Soms succesvol, vaak ook niet. Omdat elk samenwerkingsverband een eigen context kent – de sector, de regio en de partners – bestaat er ook geen generiek business model voor succes. De grote verschillen tussen de centra wat betreft hun context, rechtsvorm en bestuursmodel, maken het niet gemakkelijk om een eenduidig beeld van de governance te geven. In de praktijk leven veel vragen omtrent besturing en toezicht bij de centra.

Een eerste verkenning is door PBT én PIT uitgevoerd, daarbij zijn Centra met elkaar vergeleken, én daarbij is ook gekeken of we kunnen leren van andere sectoren zoals de zorg, woningcorporaties etc. Het gaat dan specifiek om de thema’s ‘Eigenaarschap en zeggenschap’, ‘Innovatie binnen of buiten de institutionele context’ en ‘Rollen en belangen’.

Graag willen we deze thema’s nader verkennen vanuit een meer bestuurlijk perspectief. Daarbij willen we ook een beeld krijgen van de verhouding tussen de governance van de PPS en de governance binnen de betrokken partners. Hoe is bijvoorbeeld de RvB en RvT van de onderwijsinstelling betrokken bij de governance van de PPS? En wat is de positie van directie/eigenaren/aandeelhouders van de participerende bedrijven?

Voor PIT een aanleiding om verder na te denken en elkaar te inspireren over de rol van good governance bij deze nieuwe samenwerkingsvormen.

Het programma van deze middag (onder voorbehoud):

13.30: Inloop met koffie en thee

14.00: Welkom – introductie thema publiek-private samenwerking

14.10: Ervaringen met PPS in het beroepsonderwijs, door Pieter Moerman, PBT (Platform Bèta Techniek) en/of Hans Corstjens, oud bestuurder PBT en RvT CoE ACE Mobility

14.35: Karin Doms, presentatie Rapport PPS bij Platform Bèta Techniek

15.00: Korte rondleiding Fontys Robotica lab en 3D-print lab, onder leiding van Kees Adriaanse, programmaleider Centre of Expertise HTSM Fontys

15.30: Discussie aan de hand van stellingen

16.45: terugkoppeling tafeldiscussies

17.00: napraten met een drankje

 

 

Praktisch:

Onderwerp: Governance en publiek-private samenwerking
Datum: Vrijdag 31 maart 2017, 13.30 – 17.30 uur
Locatie: Fontys Hogeschool Eindhoven, Rachelsmolen 1 in Eindhoven

Partners van PIT kunnen het café bezoeken als onderdeel van hun partnerfee. (Let op: bij een no-show na aanmelding wordt 50 euro in rekening gebracht.) De uitnodiging via Eventbrite is verstuurd.

Introducés (d.w.z. toezichthouders/potentiële PIT partners) zijn welkom en betalen 50 euro pp. Dit kan contant aan de ingang voldaan worden, u krijgt een kwitantie. Pinnen is niet mogelijk! Het is wel mogelijk een factuur toegestuurd te krijgen, we verwachten dan dat deze voor het PIT café is voldaan. Mocht de introducé na afloop besluiten PIT-partner te worden dan wordt dit bedrag met de partnerfee verrekend. U kunt zich aanmelden via info@toezichtmetpit.nl.

Het aantal inschrijvingen is beperkt, inschrijving is op volgorde van aanmelding. Vol is vol, dus zorg dat je er snel bij bent.

Informatie en inschrijven: info@toezichtmetpit.nl

Facebooktwitterlinkedin