Facebooktwitterlinkedin

PIT, Platform voor Innovatie in toezicht, is een actieve landelijke beweging van eigentijdse toezichthouders en partners die samen werken aan een nieuwe bestuurscultuur.  Als broedplaats voor nieuwe rolmodellen en best practices.

Op 28 maart is de PITch gepresenteerd tijdens het PIT-café, de resultante van met elkaar onder woorden brengen waar PIT voor staat:

Toezicht met PIT is……….

            ….. Van Wat/Hoe naar de ‘Waarom-vraag’

Deze tijd vraagt om een nieuwe vorm van leiderschap, waarbij toezichthouders het ‘waarom’ van de organisatie en de belangen van de stakeholders dienen en in tweede instantie aan het bestuur.
Wij bewaken de samenhang tussen WAAROM, HOE en Wat

           …..Van “het tellen van verschil” naar “het verschil laten tellen”

Raden van Toezicht en Commissarissen functioneren beter als zij zich kenmerken door diversiteit in de brede zin van het woord: m/v, leeftijd, cultuur, expertisegebieden en persoonlijk perspectief.

            …… Van “inner circle” naar “buitenstebinnen”

Een belangrijke toegevoegde waarde van toezichthouders is om externe perspectieven van de buitenwereld binnen brengen, door actief aandacht te besteden aan behoeften van klanten en de bredere context waar de organisatie in opereert.

            …… Van Kennis(sen) naar Inzicht

Belangrijker nog dan relevante kennis en ervaring is zelfkennis en nieuwsgierigheid: je eigen motieven kennen, weten wanneer de grenzen van de eigen deskundigheid bereikt zijn en in staat zijn op tijd interventies te organiseren.
Toezichthouden vereist de persoonlijke moed om als het nodig is tegen het meerderheidsstandpunt in te gaan.

           ….. Van Afvinken naar Aanvonken

Voorbeeldgedrag gaat verder dan het naleven van governance codes, toezichthouders laten zich leiden door hun persoonlijke waarden en handelen daarnaar.  Wij stimuleren ook inzicht bij de bestuuurders.

          ……Van Gemak naar Eenvoud

Toezicht met PIT is zoeken naar eenvoud maar niet persé gemakkelijk. Innovatie, dat is voor PIT: Ont-Wikkelen tot Eenvoud.

Natuurlijk vind jij dit ook maar de kunst is het om het waar te maken.
Ben jij ín voor meer PIT in het toezichthouden, meld je dan nu aan als PITter en geef samen met ons vorm aan deze innovatieve beweging.

Facebooktwitterlinkedin