Facebooktwitterlinkedin

                 PIT stop(t), lang leve PIT!

PIT kiest na start-up fase niet voor gebruikelijke scale-up maar voor een shake-up, én dat vieren we met een feestje.

Het Platform Innovatie in Toezicht PIT stopt in januari 2019 als partnerorganisatie van toezichthouders. De succesvolle beweging voor vernieuwing in toezicht kiest na de start-up fase van ruim vijf jaar bewust niet voor de gebruikelijke scale-up, maar voor shake-up als volgende stap. Niet omdat de vernieuwing in toezicht is voltooid. Maar juist omdat PIT constateert dat het toezicht zelf steeds meer uitdijt en geïnstitutionaliseerd raakt. Het is tijd voor de volgende stap om juist de impliciete vanzelfsprekendheid van groei en institutionalisering ter discussie te stellen en ruimte te maken voor opschudding en fris perspectief.

Bij de oprichting in januari 2013 was PIT haar tijd vooruit met de aandacht voor ‘soft skills’ en het goede gesprek in de boardroom.  Toen Karin Doms werd gevraagd naar haar droom voor over vijf jaar, was het antwoord: “in 2018 zit er meer pit in onze Nederlandse boardrooms”. Vanaf dat moment hebben founding mothers Karin Doms en Hanske Plenge samen met enkele honderden PIT partners gezocht naar nieuwe energie, nieuwe rolmodellen en nieuwe methodieken in toezicht.

Nu, ruim vijf jaar later, kunnen we vaststellen dat veel van wat PIT beoogde is gelukt. Die droom van toen is voor een heel belangrijk deel gerealiseerd. PIT is een beweging met landelijke bekendheid en impact. Van het boek ‘De Zwarte Doos van de Boardroom’ zijn duizenden exemplaren verkocht, inmiddels is de derde druk verschenen. En recent brachten we ook het nieuwe PIT (lustrum)boek “Inspiratie in Toezicht” uit. Met praktijkdagen en inspiratiesessies heeft PIT honderden nieuwe (kandidaat) toezichthouders een kijkje geboden op dit ‘vak’ en de dilemma’s daarin. Via PIT-café’s, lezingen, PIT-ches, blogs, PIT-gever interviews hebben PIT-partners elkaar en vele mensen buiten het PIT-netwerk geïnspireerd. De ideeën die vanuit PIT zijn ontwikkeld en gedeeld, hebben intussen breed navolging gekregen in de geïnstitutionaliseerde partijen.

We hebben duidelijk een steen in de toezichts-vijver gegooid. En wij zien het als onze opdracht om voorop te blíjven lopen en verder te zoeken, naar de volgende stap, de ideeën en vraagstukken die over vijf jaar mainstream worden. Na het succes van ‘De Zwarte Doos van de Boardroom’ zijn we alweer een poos op zoek naar ‘de witte vlekken in de boardroom’, naar het oningevulde.

De successen van vijf jaar PIT zijn mogelijk gemaakt dankzij de honderden partners die zich in deze periode (al dan niet tijdelijk) hebben verbonden aan PIT. Wij zijn alle partners dankbaar voor hun bijdrage. Maar toch…, de wens om een levendige community op en uit te bouwen hebben we niet helemaal kunnen realiseren. Met PIT als ideeënvehikel wilden we een broedplaats, een open piste, creëren, waarin partners met elkaar en met andere betrokkenen konden discussiëren, stoeien, oefenen over en met innovatie in toezicht. Zodat de energie zich als een zwerm kon verspreiden. In de praktijk merken we dat veel partners zich vooral opstellen als consument/klant van PIT: “leuk dat jullie activiteiten organiseren, en dan kijken wij wel of past bij onze wensen en in de agenda”. Misschien is het de tijdgeest? Misschien hebben we dit niet goed genoeg aangepakt? Misschien is onze piste minder nodig nu steeds meer andere partijen hun plek innemen in een uitdijend ‘circus toezicht’? Hoe dan ook: dit begint te wringen.

PIT zou PIT niet zijn als we deze vragen niet ook onderdeel maken van onze zoektocht. Want betekent de zoektocht naar de witte vlekken niet ook dat wij het lef moeten hebben om buiten onze eigen kaders te kijken? Om ook de eigen vorm los te kunnen laten? Moeten we niet helemaal terug naar de pit van PIT? Hoe spannend dat ook is.

Het antwoord is ja. PIT heeft de vernieuwing in toezicht op de kaart gezet en daarmee fantastische successen geboekt. De pit van PIT was niet om als organisatie te groeien, en al helemaal niet om een van de vele aanbieders te worden van masterclasses en events in het circus toezicht, maar juist om met gebundelde energie en inzet van eigentijdse toezichthouders een nieuwe, meer inclusieve bestuurscultuur te laten groeien in Nederland. Doms: “Hoe kunnen wij de institionaliseringsdrift van het toezicht zelf weer ter discussie stellen en loslaten? Een gekozen (organisatie- of bestuurs)vorm is nooit een doel op zichzelf. Durven zien wanneer het tijd is om te stoppen en om los te laten is voor een toezichthouder met pit geen teken van zwakte, maar juist een teken van wijsheid en kracht.”

En zo komen we weer bij het thema van dit PIT lustrumjaar: Dwars Vooruit. Om dwars vooruit te gaan moet een board zo nu en dan stoppen met voortgaan, het lef hebben om uit de comfortabele groef te stappen en een stap opzij te zetten. Om zo opschudding te creëren door ruimte vrij te maken (witte vlekken) en weer vanuit een fris perspectief vanuit de eigen missie te kunnen kijken naar wat er zich aandient.

Concreet betekent dit dat we met ingang van 2019 stoppen met PIT als partnerorganisatie. De verbondenheid met de mensen uit het netwerk en de zaadjes die daaruit zijn geplant gaan natuurlijk niet verloren. Kortom, het PIT stopt en de pit blijft.

En dit willen we graag vieren met een PIT-stop(t) –of PIT (s)topt- feestje voor alle (oud-)partners, deelnemers en andere betrokkenen op vrijdagmiddag 25 januari 2019. Op deze middag luiden wij de start-up fase uit en de shake-up fase in. Wees welkom vanaf 15.00 uur bij Theater De Nieuwe Vorst, Willem II straat 49 in Tilburg.

Inschrijven PITfeest op Eventbrite

 

Facebooktwitterlinkedin