Facebooktwitterlinkedin
  •  Worstelt uw Raad met een dilemma waar u zelf niet uit komt?
  • Heeft u behoefte aan reflectie over het functioneren van uw Raad van Toezicht?
  • Zoekt u naar nieuwe manieren van communiceren binnen uw Raad en/of organisatie?

Pitt stopDan zou u kunnen kiezen voor de PIT Stop.

Twee ervaren PIT, deskundig op het gebied waarop uw vraag gericht is, gaat dan samen met het toezichthoudend bestuur dieper in op actuele kwesties in uw Raad. Voorafgaand aan het gesprek sturen we u voor ieder lid van uw bestuur het PIT-boek ‘De zwarte doos van de boardroom, dilemma’s uit de praktijk van commissarissen’ toe. Daarin vindt u, naast actuele en herkenbare dilemma’s van toezichthouders, ook een inleiding in de visie en het gedachtengoed van PIT. Op basis van dit gedachtengoed gaan we tijdens de PIT-stop vervolgens gericht in gesprek.

De aanpak van PIT in dergelijke sessies kenmerkt zich door een integrale kijk op het proces tussen inhoud, procedure en groepsdynamiek, met bijzondere aandacht voor het zelf(inzicht). In de begeleiding van de dialoog tijdens de bijeenkomst met uw toezichthoudend bestuur zal de PIT-partner als moderator zorgen dat de leden van het toezichthoudend bestuur worden uitgenodigd om datgene te benoemen wat er echt speelt en ook hun persoonlijke meningen en gevoelens te uiten zonder ‘op de man te spelen’. Op die manier kan de PIT-stop maximale scherpte en diepgang opleveren in een plezierige en veilige sfeer.

Vragen die aan de orde kunnen komen zijn:

  • de rolopvatting van het toezichthoudend bestuur als geheel en van de afzonderlijke leden;
  • de groepsdynamiek, het verloop van discussie en besluitvorming in het bestuur en de wijze waarop zgn. soft skills ingezet en gewaardeerd worden;
  • de wijze waarop de verschillen in het toezichthoudend bestuur worden benut in het besluitvormingsproces;
  • de balans tussen hard controls en soft controls in het toetsingskader dat het toezichthoudend bestuur hanteert;
  • het onderzoeken waar mogelijke ‘blinde vlekken’ zijn in het bestuur en toezicht van de organisatie (‘Hoe weet je wat je niet weet?’).

In het oriënterend gesprek bepalen we samen met u wat de kwesties zijn die spelen, en welke vragen daarbij relevant zijn.

Interesse? Voor een orienterend gesprek of een offerteaanvraag: info@toezichtmetpit.nl.

PIT partner en interesse in deelname aan de PIT stop? Neem contact op voor opname in de PIT Stop partnerpool.

Facebooktwitterlinkedin