Facebooktwitterlinkedin

Van wens naar werkelijkheid

Op 23 november 2016 kwamen PIT partners uit het hele land bij elkaar in Utrecht om stil te staan bij vier jaar PIT: wat er in die periode allemaal bereikt is, wat de recente ontwikkelingen zijn, waar partners mee bezig zijn en welke kant we op moeten met PIT als landelijke beweging voor eigentijdse toezichthouders.
De droom uit 2013 om een beetje  PIT in iedere boardroom te krijgen wordt steeds meer werkelijkheid, iets om trots op te zijn!
De uitgangspunten van toen staan nog als een huis:
– beweging  – sectoroverstijgend  – transparantie  – diversiteit – kwaliteit
Daarmee wordt inhoud gegeven aan onze missie om een landelijke beweging te zijn van eigentijdse toezichthouders die samen werken aan een nieuwe bestuurscultuur.
Samen (kracht van de zwerm) met geloof in de kracht van elkaar omdat het geheel meer is dan de delen. Door leren, steun, halen & brengen  zichtbaar te zijn en zo voor nieuwe rolmodellen  te zorgen.
Aan de hand van een overzicht van de activiteiten van het afgelopen jaar kwamen verschillende onderwerpen aan bod, zoals onder meer:

  • PIT samenwerking: Naast individuele partners zijn er nu ook bedrijfspartners waarmee PIT samenwerkt en experimenteert met het vormgeven van een nieuwe bestuurscultuur. Ook met onderwijsorganisaties, denktanks en verenigingen van toezichthouders is PIT actief betrokken.
    Door energie te maken, bezig zijn met wat er nog niet is door vooral te DOEN.
  • PIT online: Pit is op verschillende social media actief: Via de website, Linkedin, Twitter, Facebook en Youtube. Op het eigen Youtube-kanaal staan nu ook de online PIT colleges over actuele thema’s in toezicht, gebaseerd op het boek De zwarte doos van de Boardroom.
  • PIT live: Naast de meer intieme inspiratiegroepen met commissarissen en toezichthouders zorgde vier goed bezochte cafés in 2016 voor kennisdeling, ontmoeting en inspiratie . Het onderzoek naar aansprakelijkheid en boardroomdynamics, zoals gepresenteerd in een van de cafés,  kreeg veel media-aandacht.
  • PIT sponsors: De behoefte en bereidheid van PIT partners om op te treden als PIT sponsor werd gepeild. Tevens is besloten de naam te veranderen in PIT gids. De rol van de PIT gids is om een klankbord te zijn van een beginnende of aspirerende toezichthouder binnen PIT.
  • PIT fonds: PIT wil haar middelen zo goed mogelijk aanwenden om de doelstelling van PIT verder vorm te geven. Geopperd werd om het meer in te zetten om bepaalde doelen van PIT zelf te bereiken: groeien in aantal partners, meer partners bereiken met een corporate achtergrond, de organisatie professionaliseren, een nieuwe publicatie realiseren.
    Een andere mogelijkheid is om het in te zetten bij een prijsvraag, waarbij mensen uitgenodigd worden om een innovatieve onderzoeksvraag op te stellen, die dan (deels) gefinancierd zou kunnen worden.

Over het algemeen bleek dat een dergelijke bijeenkomst gewaardeerd werd door de partners: voor sommige nieuwe partners een uitstekende introductie in PIT en voor partners van het eerste uur weer een reminder van de uitgangspunten van PIT en de scope van de activiteiten, die verder blijken te gaan dan enkel wat zichtbaar is voor iedereen.

Na een korte pauze gingen we in groepen uiteen om met het Netwerkkleed aan de slag te gaan. Met elkaar in gesprek, maar op een andere manier dan wat je gewend bent: netwerken met een PITtige twist!

De beste gesprekken ontstaan aan tafel

“Het doel van PIT is meer innovatie en kwaliteit in toezicht. Voor beter toezicht is diversiteit nodig. Diversiteit gaat niet om het tellen van het verschil, maar om het verschil laten tellen”.

Om met de kracht van het netwerk het verschil optimaal te laten tellen  is het essentieel te weten wat ‘het verschil’ tussen de verschillende leden is. Dat het Netwerkkleed daar op ontspannen wijze een rol bij kan spelen bleek uit de enthousiaste, verhitte, soms geëmotioneerde gesprekken die de PIT-leden aan 3 tafels voerden.

Er vond een omslag plaats van oppervlakkige borrelgesprekken naar echt horen waar iemands drijfveer zit, waar hij naar op zoek is/aanvulling zoekt, wat zijn sterke kanten zijn, waar twijfels zitten en waar hij naar verlangt. Oftewel: in korte tijd hoorden en ervoeren we hoe verschillend de leden zijn, en ook weer niet, waar we elkaar met soortgelijke kennis kunnen versterken en waar we complementair zijn. Met humor kwamen we tot verdieping én tot heel concrete contacten en afspraken; de eerste PIT-gids afspraken kwamen tot stand.

Fotoverslag:

[supsystic-gallery id=’4′] Facebooktwitterlinkedin