Facebooktwitterlinkedin

Goed toezicht houden is een vak. En net als iedere vaardigheid moet deze geoefend worden en word je beter naarmate je meer ervaring hebt. Binnen PIT hebben zich een aantal (aspirant) toezichthouders verzameld die zich actief bezighouden met het verbeteren van hun vaardigheden en van het toezicht in het algemeen. Door deze kennis en ervaring te delen, kunnen we de doelstelling van PIT: het bevorderen van een nieuwe bestuurscultuur, dichterbij brengen.

Vanaf 2017 biedt PIT aan haar partners ook de mogelijkheid om een PIT gids te krijgen, of te worden. Een PIT gids is een ervaren toezichthouder die dient als sparringpartner voor iemand die op dit moment nog geen toezichthouder is, of nog niet zo lang bezig is. De beide partners bepalen zelf hoe ze met elkaar in contact blijven en welke onderwerpen ter tafel komen. Inmiddels zijn er al een aantal koppels gevormd en zijn de eerste contacten gelegd.

PIT partners kunnen zich te allen tijde aanmelden om contact te krijgen met een PIT gids, of om zelf een PIT gids te worden. Mail naar: info@toezichtmetpit.nl.

Facebooktwitterlinkedin