Facebooktwitterlinkedin

Nadere info volgt!

PIT gaat in samenwerking met bedrijfspartner Thuisvester een PIT café met als thema: Klantbetrokkenheid en de rol van het toezicht in de publieke sector verzorgen.

Daarmee willen we een brede discussie op gang brengen tussen toezichthouders (en met toezichthoudende instanties) over de wijze waarop klantbelangen beter kunnen worden behartigd en hoe vanuit het toezicht een cultuurverandering kan worden ingezet. Binnen de publieke sector domineren vaak financiële of politieke belangen en is de inspraak van klanten beperkt. Hoe kan een RvT het Bestuur prikkelen om het klantbelang echt centraal te stellen? Wat is een effectieve manier om als RvT de klant te betrekken in de besluitvorming? Hoe meet en toets je effectief of beleid en resultaten stroken met de wens om het klantbelang centraal te stellen?

Mogelijk doel wordt een position paper waarin we handvatten geven aan raden van toezicht, maar ook aan wetgevers om sturing te geven aan een cultuur van klantgerichtheid.

Dit PIT café is nog volop in ontwikkeling, Op deze pagina houden we deze ontwikkelingen natuurlijk bij.

Praktisch:

Partners van PIT kunnen het café bezoeken als onderdeel van hun partnerfee. (Let op: bij een no-show na aanmelding wordt 50 euro in rekening gebracht.) U wordt in september uitgenodigd via Eventbrite. Nu al zeker zijn van een plek? Stuur een mail en we zorgen dat u op de lijst komt.

Introducés (d.w.z. toezichthouders/potentiële PIT partners) zijn welkom en betalen 50 euro pp. Dit kan contant aan de ingang voldaan worden, u krijgt een kwitantie. Pinnen is niet mogelijk! Het is wel mogelijk een factuur toegestuurd te krijgen, we verwachten dan dat deze voor het PIT café is voldaan. Mocht de introducé na afloop besluiten PIT-partner te worden dan wordt dit bedrag met de partnerfee verrekend. U kunt zich aanmelden via info@toezichtmetpit.nl.

Het aantal inschrijvingen is beperkt, inschrijving is op volgorde van aanmelding. Vol is vol, dus zorg dat je er snel bij bent.

 

Facebooktwitterlinkedin