Facebooktwitterlinkedin

Over de brede achterban en hun invloed op organisatiebeleid, vanuit het perspectief van de toezichthouder

PIT café 11 april 2018

Op 11 april organiseren PIT-partners Hanske Plenge en Marike Kuperus een PIT-café. Daarin buigen we ons over de vraag hoe de brede achterban betrokken kan worden én invloed kan uitoefenen op het organisatiebeleid, vanuit het perspectief van de toezichthouder. Hoe bereik je dat alle belanghebbenden gehoord worden én inbreng krijgen?

Van wie is de bibliotheek, het ziekenhuis, het dierenasiel, de filantropische instelling, de voetbalvereniging of het buurthuis? Wie is uiteindelijk de bepalende factor in een de non-profitorganisatie met een maatschappelijk doel? Waar kom als organisatie uit voort, wat is daarmee je domein? En hoe ziet je toekomstig bereik eruit? Vragen die heel wezenlijk zijn voor het bestaansrecht van elke maatschappelijke organisatie. Waartoe, voor wie, ben ik op aarde?

Wij willen een brede discussie op gang brengen tussen toezichthouders over de wijze waarop belangen van de achterban beter kunnen worden behartigd en hoe vanuit het toezicht een cultuurverandering kan worden ingezet. Binnen de publieke sector domineren vaak financiële of politieke belangen en is de inspraak van de achterban beperkt. Hoe kan een RvT het Bestuur prikkelen om dat belang echt centraal te stellen? Wat is een effectieve manier om als RvT de achterban te betrekken in de besluitvorming? Hoe meet en toets je effectief of beleid en resultaten stroken met de wens om het belang van de achterban centraal te stellen?

Mogelijk doel wordt een position paper waarin we handvatten geven aan raden van toezicht om sturing te geven aan een cultuur van achterbangerichtheid.

Tijdens het café verdiepen wij ons in de vraag wie feitelijk de achterban is en wie daarmee invloed moet hebben op de strategie. Daarbij focussen wij ons op rol en perspectief van de toezichthouder.
In de verschillende Codes Goed Bestuur staat dat bestuur én RvT/RvC in dialoog gaan met belanghebbende partijen. Het voeren van zo’n (horizontale) dialoog is niet aan bepaalde voorschriften gebonden. Veel maatschappelijke organisaties doen er al in mindere of meerdere mate aan, overigens niet altijd bewust. Een gerichte oriëntatie op de dialoog kan bijdragen aan bewustwording van keuzes en van te bereiken resultaten.

Programma

16:00-16:10 Hanske Plenge, PIT: Welkom en introductie

16:10-16:25 Marike Kuperus: Schetst kort wie onder de achterban verstaan kan worden en hoe hun belangen centraal gesteld kunnen worden. O.a. licht zij toe hoe je naar de eigenaren van een organisatie kan kijken: over statutaire en morele eigenaren en over donoren en begunstigden.

16.25- 16.35 Barbara Geurtsen: Vertelt over haar ervaring als toezichthouder met raadpleging van de achterban én met zichtbaarheid van de raad voor  organisatie en samenleving. Zij is vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van welzijnsorganisatie Lumens in Eindhoven en partner bij &Society.

16.45- 17.30 In kleinere groepen discussiëren over stellingen.

17:30 plenaire terugkoppeling en aansluitend borrel met een hapje.

Dit PIT café wordt georganiseerd door PIT partners:

  • Marike Kuperus, eigenaar Kuperus & Co, een organisatie die verenigingen en achterbanorganisaties adviseert. Zie ook het interview met haar op de website uit 2013
  • Hanske Plenge, toezichthouder en brede ervaring op het gebied van governance

Aanvullingen en wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd.

Praktisch:

Onderwerp: Hallo, voor wie doen we het eigenlijk?! Toezichthouders en de achterban
Datum: Woensdag 11 april 2018, inloop vanaf 15.30 uur
Locatie:  De Alchemist, Koningin Wilhelminalaan 8, 3527 LD Utrecht

Partners van PIT kunnen het café bezoeken als onderdeel van hun partnerfee. (Let op: bij een no-show na aanmelding wordt 50 euro in rekening gebracht.)

Introducés (d.w.z. toezichthouders/potentiële PIT partners) zijn welkom en betalen 50 euro exclusief BTW en kosten. Mocht de introducé na afloop besluiten PIT-partner te worden dan wordt dit bedrag met de partnerfee verrekend. U kunt een kaartje kopen via onderstaande Eventbrite bestelmogelijkheid.

Het aantal inschrijvingen is beperkt, inschrijving is op volgorde van aanmelding. Vol is vol, dus zorg dat je er snel bij bent.

Informatie en inschrijven: info@toezichtmetpit.nl

[wpdevart_countdown text_for_day=”Dagen” text_for_hour=”Uren” text_for_minut=”Minuten” text_for_second=”Seconden” countdown_end_type=”time” end_date=”28-03-2018 23:59″ start_time=”1522226703″ end_time=”14,4,45″ action_end_time=”hide” content_position=”left” top_ditance=”10″ bottom_distance=”10″ ][/wpdevart_countdown]
Facebooktwitterlinkedin