Facebooktwitterlinkedin

In de zomer van 2017 kon u op deze website een oproep aantreffen om  mee te doen aan het onderzoek naar de governance van woningcorporaties van Robert de Heer, ten behoeve van zijn scriptie ter afronding van zijn MBA aan Tias in Tilburg.

Inmiddels is dit onderzoek afgerond.

De belangrijkste conclusie is dat de governance van woningcorporaties effectief is, maar dat de huidige Woningwet te gedetailleerd en te veel rule-based is. Dit heeft ervoor gezorgd dat de woningcorporaties intern gefocust zijn, terwijl de bedoeling juist was om dichter bij de huurders en de kerntaak te komen. Juist kleine corporaties hebben moeite om hun continuïteit te waarborgen.

Bestuurders en toezichthouders hebben moeite met reflectie, en de positie van stakeholders. Huurders hebben moeite met zichzelf te organiseren en met de complexiteit van de materie waar ze over moeten meedenken.

De Woningwet zorgt ervoor dat de regels gevolgd worden, maar deze regels passen niet bij de realiteit. In de leefwereld is creativiteit en het in samenwerking creëren van publieke waarde nodig. Hiervoor is het nodig dat het wantrouwen van de landelijke overheid vermindert, en de corporaties sterker worden in hun zelfregulering een waardengericht toezicht.

In maart wil hij een bijeenkomst organiseren waarin de dilemma’s uit de scriptie uitgediept worden en waarin we tot meer inzicht over bovenstaande en andere dilemma’s willen komen. Wilt u meer informatie hierover, of wilt u de uitgebreide publiekssamenvatting (Nederlands) en de gehele scriptie (Engels) ontvangen? Mail naar rdeheer@habitask.nl en we houden u op de hoogte.

Logo Habitask

Facebooktwitterlinkedin