Facebooktwitterlinkedin

Op maandag 1 december is er weer een PIT café. Rond de klok van half vier verzamelen we ons bij Rochdale in Amsterdam, voor een middag ervaringen uitwisselen, mensen leren kennen en pittig discussiëren. Het thema is dit keer Boardroom fraude, onwettige en onwenselijke integriteitsschendingen en het café wordt georganiseerd door Theo Quaijtaal en Edmond Wolff van Ravenswade.

THEMA

Fraude in de boardroom, onwettige en onwenselijke integriteitsschendingen
Welke structurele en/of groepsdynamische processen die onwettige en onwenselijke integriteitsschendingen in de hand kunnen werken doen zich voor in de boardroom en hoe zijn deze te verklaren? Een antwoord hierop zou de opmaat kunnen vormen voor een nadere invulling van de rol van de toezichthouder: wat kan hij/zij (proactief) doen om fraude, integriteitsschendingen of onwenselijke situaties te voorkomen?

Edmond Wolff van Ravenswade en Theo Quaijtaal hebben zich als toezichthouders in Boardroom Fraude verdiept. Aan de universiteit van Antwerpen hebben zij recent hun referaat verdedigd.
Naast een literatuurstudie richt hun onderzaoek zich op het ontwikkelen van een theoretisch kader. Dit kader is op bruikbaarheid getoetst door te bezien in hoeverre hiermee twee recente gevallen van fraude en integriteitsschending (Rochdale en Imtech) verklaard zouden kunnen worden. Vervolgens is er een vertaalslag gemaakt naar bruikbare en praktische richtlijnen en aanbevelingen.
Het theoretisch fundament is met name gevormd door:
– Prisoners Dilemma uit het domein van de Game Theory,
– GroupThink, over de – vaak ongezonde – manieren waarop convergentie van gedachten plaatsvindt in gesloten groepen (zoals bijvoorbeeld boards)
– Regulatory Capture, over de wijze waarop toezichthouders hun onafhankelijkheid verliezen en een spreekbuis worden voor de groep waarop zij onafhankelijk toezicht hadden moeten uitoefenen.

Rochdale

 

 

 

AGENDA, SPREKERS EN LOCATIE

15.30 uur Inloop
16.00 uur Welkom en introductie
16.15 uur Hester van Buren, Raad van bestuur Rochdale: Wat betekent het om RvB lid te worden en de zijn van een organisatie die negatief in het nieuws is vanwege grootschalige integriteitsschendingen
16.30 uur Edmond Wollf van Ravenswade en Theo Quaijtaal: Is er sprake van een gevangenschap in een RvC/RvT – RvB configuratie?
16.45 uur Rondetafelgesprekken
17.45 uur Plenaire terugkoppeling
18.00 uur Borrel met soep en broodjes
19.00 uur Afsluiting

Locatie: Rochdale Amsterdam, Bos en Lommerplein 303. Routebeschrijving voor de auto. Openbaar vervoer: vanaf Centraal station neemt u bus 21 richting Geuzenveld. Uitstappen Bos en Lommerplein. Voor overige verbindingen, raadpleeg 9292

INSCHRIJVEN EN KOSTEN

Inschrijven gaat het snelst via deze Eventbrite-uitnodiging. Eén druk op de knop volstaat! Bestel één kaartje per aanmelding, introducés: graag aanmelden met eigen naam.

Partners van PIT kunnen het café bezoeken als onderdeel van hun partnerfee. (Let op: bij een no-show na aanmelding wordt 50 euro in rekening gebracht.)

Introducés (d.w.z. toezichthouders/potentiële PIT partners) zijn welkom en betalen 50 euro pp. Dit kan contant aan de ingang voldaan worden, u krijgt een kwitantie. Pinnen is niet mgelijk! Mocht de introducé na afloop besluiten PIT-partner te worden dan wordt dit bedrag met de partnerfee verrekent.

Het maximaal aantal inschrijvingen voor dit café is 60 m/v, inschrijving is op volgorde van aanmelding. Vol is vol, dus zorg dat je er snel bij bent.

We zien u graag op 1 december in Amsterdam!

Facebooktwitterlinkedin