Facebooktwitterlinkedin

Innoveren betekent ook experimenteren. Nieuwe paden durven bewandelen, regelmatig evalueren, en bijstellen of stoppen indien nodig.

We weten dat het zo werkt, maar in de praktijk blijft het lastig om een traject waar je zo enthousiast over was te beëindigen. “Be brave and kill your darlings” – zeggen ze zo mooi in het Engels.

Helaas hebben we moeten besluiten ons lustrumfestival “Dwars Vooruit!” af te blazen. We hadden een bruisend feest voor ogen, waar we samen de toekomst van toezicht gingen verkennen, maar moeten constateren dat er niet voldoende animo was.

En nu? Om dwars vooruit te gaan moet je soms ook een stap achteruit doen – we blijven doorgaan met experimenteren. Wat werkt wel, wat niet? Hoe zorgen we voor de gewenste vernieuwing in toezicht? Wat zijn de belangrijke thema’s naar de toekomst toe?

We spreken onze dank uit naar de mensen die samen met ons invulling hebben willen geven aan het lustrumfestival: de sprekers en doeners, de mensen die zich al ingeschreven hadden en iedereen die de intentie had er samen met ons een mooi feest van te maken!

Facebooktwitterlinkedin