Facebooktwitterlinkedin

De legitimatie van legitimiteit

vrijdag 20 mei 2016 te gast bij Stadgenoot, Amsterdam

Wie wil er PIT partner worden?
Wie wil er PIT partner worden?

PIT kijkt terug op boeiend en gezellig PIT café over De buitenblik naar binnen halen. Een bijeenkomst met veel ontmoeting en uitwisseling tussen de PIT partners. Met externe inbreng van Willem van Leeuwen en Paul Doevendans, coauteurs van “Toezien in legitimiteit” (online beschikbaar bij VTW publicatie/mei 2015) en beiden overtuigd van het belang van verbinding en verankering van de organisatie in de samenleving.De inhoudelijke voorbereiding en de gespreksleiding van de dag was in handen van Conny Heemskerk.

geconcentreerde gesprekken
Geconcentreerde gesprekken

Alles kwam op tafel bij de vier gesprekstafels: Wat is de rol van de RvC/RvT bij vragen over legitimiteit en maatschappelijke inbedding? Gaat het om ‘inhoudelijke voeding’ of om ‘verantwoording’ aan de lokale gemeenschap? Waarom investeren in het betrekken van stakeholders? Wat is de toegevoegde waarde van een maatschappelijke advies raad ten opzichte van de RvC/RvT? Kent de RvC/RvT de leefwereld? Hoe organiseer je dat? Van wie is de zorginstelling of woningcorporatie eigenlijk? Van de bestuurder, de klant of de lokale gemeenschap? Jullie begrijpen: een boeiend gesprek waarbij iedereen goed uit de tent is gelokt. De deelnemers bleven nog lang napraten.

Gespreksleiding Conny Heemskerk
Gespreksleiding Conny Heemskerk

Paul Doevendans, adviseur Maatschappelijk Organiseren bij Atrivé, blikt terug met de volgende reflecties:

  • Vier vormen van legitimiteit, ze zijn alle vier nodig als pijlers van legitimatie van een maatschappelijke organisatie. En als toezichthouder let je erop dat ze alle vier in voldoende mate en in balans aanwezig zijn
  • Systeem en leefwereld: zorg voor verbinding (duik in elkaars wereld) en probeer in iedere vorm van maatschappelijke verankering aandacht te hebben voor beide ‘werelden’ (functieverbinding gaat voor functiescheiding)
    Klantenpanels
    Klantenpanels
  • Eigenaarschap, het is een fundamenteel probleem van maatschappelijke organisaties dat om een oplossing schreeuwt. >Combineer een formele positie met informele werkwijzen
  • Voordat je meteen in de vorm schiet stel je een programma van eisen voor maatschappelijke verankering op, met als eerste antwoorden op de vraag: welke betekenis voor wie willen we realiseren?
  • Toezien op legitimiteit (zie publicatie, gratis downloadbaar bij VTW) begint met weten van legitimiteit. Zorg als toezichthouder dat je weet wat er speelt en werk ook zelf aan de legitimiteit van de corporatie en van jezelf!

Legitimiteit

2016-05-20 16.07.46 IMG_0455

 

 

 

 

 

De powerpoint van deze middag vind je hier:

PIT café 20 mei 2016 powerpoint

 

Meer lezen? Van Hanneke Schreuders ontvingen we nog deze links:

www.platform31.nl/nieuws/inspirerende-voorbeelden-van-corporaties

www.platform31.nl/uploads/media_item/media_item/65/38/PL31_-_factsheet_-_huurders_aan_de_knoppen_-_Woonstad-1461222334.pdf

 

Facebooktwitterlinkedin