Facebooktwitterlinkedin

Na Thuisvester sluit nu ook DOK Delft zich aan bij PIT als bedrijfspartner. Samen met PIT gaat DOK Delft werken aan de vernieuwing van de bestuurscultuur. Uniek van het PIT bedrijfspartnerschap is dat niet alleen de leden van de Raad van Toezicht zich committeren aan de innovatie van toezicht, maar dat het hele bestuur zich daarop toelegt. In de loop van 2017 gaan PIT en DOK Delft zich oriënteren op de invulling en zullen verschillende activiteiten op dat vlak ontplooid gaan worden.

Interesse in het bedrijfspartnerschap voor uw Raad of organisatie? Kijk hier wat het inhoudt!

Facebooktwitterlinkedin