Facebooktwitterlinkedin

Open oproep tot het samenstellen van het collectief Groot Invulboek Motiveringsformulier

Bent u voorzitter van een RvC van een woningcorporatie en heeft u weleens een collega moeten (her)benoemen?

Dan herkent u vast de volgende situatie: om uw collega te (her)benoemen vraagt de Autoriteit woningcorporaties (Aw) u een Motiveringsformulier in te vullen waarvan de omvang en gedetailleerdheid in geen enkele verhouding staan tot nut en noodzaak, met vragen die bovendien grotendeels nauwelijks te beantwoorden zijn (“Geef voorbeelden van het moreel besef van de kandidaat”). Dit Motiveringsformulier schiet zijn doel voorbij en is mijns inziens een duidelijk voorbeeld van de woekerende bureaucratie en regeldwang vanuit Aw, vanuit de gedachte dat, als maar alle blokjes zijn ingevuld, daarmee aan de voorwaarden van goed toezicht wordt voldaan. Uit ervaring weet ik dat weigeren om het formulier in te vullen niet de goede weg is om deze regeldwang tegen te gaan. Het Motiveringsformulier is er en dat zal voorlopig wel zo blijven. Ik merk dat dit niet alleen bij mij tot frustratie leidt en ik stel dan ook voor om collectief actie te ondernemen.

Wat gaan we doen?

Collectief stellen we Het Groot Invulboek Motivatieformulier samen. In dit boek staan voor elk van de tien competenties voorbeelden van universeel toepasbare teksten voor zowel het blok “Algemeen” als het blok “Voorbeelden”. Iedereen die een bijdrage levert aan het boek, kan vervolgens vrijelijk putten uit de bijdragen van anderen. Op die manier heeft u altijd compleet ingevulde formulieren, met universeel toepasbare teksten die op elke toezichthouder van toepassing (zouden kunnen) zijn.

Wat levert dit op:

– Niet langer avonden zwoegen boven formulieren
– Inhoudelijk goede teksten, geloofwaardig en op elke toezichthouder van toepassing
– U werkt eraan mee om overbodige bureaucratie op creatieve wijze te ondergraven

Wat moet u daarvoor doen?

– U levert één (of meer) teksten aan voor Het Groot Invulboek Motiveringsformulier
– Deze tekst is inhoudelijk goed, en universeel toepasbaar en omvat zowel een algemeen deel als een deel met voorbeelden
– Dat is alles!

Een voorbeeld:

Competentie 3.1: Omschrijf de authenticiteit van de kandidaat

Algemeen:
De kandidaat is onder alle omstandigheden consistent in zijn gedrag. Hij maakt zichtbaar waar hij voor staat, is daarin eerlijk naar alle betrokken partijen, zonder uitzondering.

Voorbeelden (min.1 en max.3):

Wat was de situatie?
De kandidaat heeft een zomerhuisje in Frankrijk en verbouwt zijn eigen wijn. Hij draagt in verband daarmee altijd een alpinopet, ook tijdens RvC-vergaderingen. De voorzitter gedoogt dat.

Wat was de taak?
Ondergaan van de Governance Inspectie van de Aw.

Hoe was de aanpak?
Een RvC-lid opperde of de kandidaat niet verplicht zou moeten worden om tijdens het gesprek tussen de inspecteur van de Aw en de RvC zijn alpinopet af te zetten. Zij was bang dat de RvC bij de Aw niet serieus over zou komen.

Wat was het resultaat?
De kandidaat weigerde pertinent om zijn alpinopet af te zetten. De alpinopet staat voor zijn identiteit van wijnboer, het dragen ervan is voor hem “werkelijk belangrijk”.

Hoe is de terugblik?
De kandidaat heeft er overtuigend blijk van gegeven consistent te zijn in zijn gedrag. 

Blauwe Alpinopet
Heeft u ook genoeg van de bureaucratie vanuit de Aw en heeft u voldoende ervaring als intern toezichthouder van een woningcorporatie? En heeft u een levendige fantasie? Schrijf dan mee aan Het Groot Invulboek Motiveringsformulier en investeer daarmee in uw eigen toekomstige gemoedsrust én die van uw collega’s.

Bijdragen kunnen worden gestuurd aan Paul van Waning, hoofdredacteur van Het Groot Invulboek Motiveringsformulier: paulvanwaning@gmail.com. Uw bijdrage zal anoniem worden opgenomen in het boek, en ik houd u op de hoogte van de voortgang.

Facebooktwitterlinkedin