Facebooktwitterlinkedin

Let op: het maximaal aantal inschrijvingen is al bereikt! We willen zo veel mogelijk mensen deel laten nemen aan dit café, dus als je al ingeschreven hebt, en onverhoopt niet kunt komen, laat dat dan op tijd weten, zodat we mensen op de wachtlijst blij kunnen maken!

WRROp dinsdag 3 februari 2015 organiseert PIT-partner Frédérique Six samen met de WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) een PIT-café waarin wij met de WRR gaan meedenken over de mogelijke relatie tussen intern en extern toezicht. Na rapporten over extern toezicht (2013) en intern toezicht (Van tweeluik naar driehoeken, 2014) is de WRR aan het nadenken over verschillende opties voor de relatie tussen intern en extern toezicht in de semipublieke sector (onderwijs, zorg, volkshuisvesting, jeugdzorg). In dit café gaan wij reflecteren over Wat wil intern van extern? Wat kan extern van intern vragen? Is er behoefte aan regulier contact, en zo ja, hoe?

Programma:

Header_Van_tweeluik_naar_driehoekenWij worden om 16.00 uur welkom geheten door André Knottnerus, voorzitter van de WRR en door organiserend PIT-partner Frédérique Six. 16:10 Korte inleiding Meike Bokhorst over de denkrichtingen en vragen van de WRR. Hoofdvraag: Hoe zou de relatie tussen intern en extern toezicht zowel de risicobewaking binnen organisaties als de effectieve borging van publieke belangen kunnen bevorderen?
16:20 Korte inleiding Joke de Vries, hoofdinspecteur verpleging en langdurige zorg bij de Inspectie
voor de Gezondheidszorg, over de relatie vanuit het perspectief van het externe toezicht.
16:30 Korte reactie vanuit de andere aanwezige inspecties, o.a. Arnold Jonk (IvhO) en Kees Reedijk (IJZ). Korte reactie uit de zaal.

Toezicht WRRVervolgens gaan wij rond 16.40 aan kleinere tafels praten over de verschillende vraagstukken. Er zullen vertegenwoordigers aanwezig zijn van de inspecties/toezichthouders uit verschillende semipublieke sectoren (Inspectie voor de Gezondheidszorg, Inspectie Jeugdzorg, Centraal Fonds Volkshuisvesting en Inspectie van het Onderwijs). Eerste ronde: Welke ervaring heeft men als intern toezichthouder met de inspectie? Wat wil intern van extern? Welke informatie, wat verder?
Tweede ronde: Wat kan extern van intern vragen? Welke informatie, wat verder? Mag extern toezicht toezicht houden op intern toezicht? Is er behoefte aan regulier contact? Hoe om te gaan met verschillen van inzicht?

Om 17.45 is er de plenaire terugkoppeling o.l.v. Frédérique Six.

Vanaf 18.00 uur is het tijd voor verder kennismaken en doorpraten onder het genot van een borrel met hapjes.

Datum: 3 februari 2015, van 16.00-19.00 uur (inloop vanaf 15.30 uur)
Locatie: Academiezaal, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Buitenhof 34, Den Haag (ingang links van de gevangenpoort). Voor routebeschrijving klik hier.

INSCHRIJVEN

Inschrijven gaat het snelst via deze Eventbrite-uitnodiging. Eén druk op de knop volstaat! Bestel één kaartje per aanmelding, introducés: graag aanmelden met eigen naam.

Het maximaal aantal inschrijvingen voor dit café is 50 m/v, inschrijving is op volgorde van aanmelding. Vol is vol, dus zorg dat je er snel bij bent.

 

Facebooktwitterlinkedin