Facebooktwitterlinkedin

Door Suzanne Buter

Digitale transformatie is momenteel een prangend onderwerp. De ontwikkelingen gaan snel en kunnen wat lastig zijn om bij te houden. Als zogenaamde ‘Digital Native’ is het tempo van digitale transformatie voor mij meer vanzelfsprekend. Hierdoor merk ik wel dat leden van Raden van Toezicht en Commissarissen vaak wat meer moeite hebben met het volgen van digitale ontwikkelingen. Door het gebruik van allerlei nieuwe termen zijn deze ontwikkelingen lastig te volgen. Dit is zonde, want in mijn optiek kan de Raad kan juist een stuwende kracht zijn op het gebied van digitale transformatie.

Neem bijvoorbeeld Arnout. Hij zit in de Raad van Toezicht van een middelgrote zorgcorporatie en merkt dat er veel nieuwe, digitale ontwikkelingen zijn op het gebied van zorg, waar de cliënten mogelijk baat bij hebben. Zo leest hij op een ochtend in de krant over de snelle opkomst van zorgrobots. Graag zou hij willen weten op welke wijze zijn organisatie met dit soort digitale ontwikkelingen omgaat. Toch houden twee dingen hem tegen: Arnout vindt dat hij onvoldoende op de hoogte is van de technische mogelijkheden om er gerichte vragen over te stellen. De andere leden lijken ook niet geïnteresseerd om extra tijd in te lassen om de mogelijkheden van digitale transformatie te bespreken.

Naar mijn mening wordt het tijd om ook de ontwikkelingen op digitaal gebied en de initiatieven die de organisatie neemt te bespreken. Onder deze ontwikkelingen vallen bijvoorbeeld ook blockchain, augmented reality, big data en werken in de Cloud. Als toezichthouder is het in deze situatie belangrijk om de Raad van Bestuur of de Directie te adviseren en uit te dagen als het gaat om nieuwe technologische ontwikkelingen.
Arnout zou vragen kunnen stellen zoals: Hoe gaat de organisatie met digitalisering om? Zijn het wel de juiste ontwikkelingen die nagejaagd worden? Hoe worden nieuwe mogelijkheden in de organisatie geïmplementeerd?

Door middel van deze vragen kan er kritisch worden gekeken naar wat er wordt ondernomen om te zorgen dat de organisatie op de juiste koers blijft. Om deze vragen te kunnen stellen zal er dus de nodige kennis over digitale ontwikkelingen in de Raad aanwezig moeten zijn. De Raad zal de terughoudendheid opzij moeten zetten en aan de slag moeten gaan om deze kennis te vergaren. Om dit op een gestructureerde wijze te doen zijn er verschillende manieren om kennis te vergaren over het onderwerp. Zo kan je een cursus volgen die je korte tijd bijspijkert over de ontwikkelingen op het gebied van digitale transformatie. Of je kunt ervoor zorgen dat de benodigde expertise vertegenwoordigd is in je Raad van Toezicht.

Om u als lezer alvast wat meer handvatten te bieden om digitale transformatie te introduceren en de ontwikkelingen binnen de eigen organisatie te volgen, heb ik enkele voorbeelden van manieren waarop de Raad kan bijdragen op een rij gezet:
– De ogen openen van de RvB: is men er binnen de organisatie al mee bezig?
– Focus vragen: wat probeert men te bereiken?
– Vragen naar de urgentie.
– Vragen naar huidige en toekomstige initiatieven.
– Vragen om prioritering en de toegevoegde waarde van digitale transformatie.
– Toezicht houden op de effectiviteit.
– Vragen of de risico’s voldoende zijn afgewogen,

Hoe is dat bij u geregeld? Heeft u behoefte aan meer kennis op het gebied van digitale transformatie? Of is het al een veelbesproken onderwerp bij uw Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen?

Suzanne Buter was aanwezig bij het PIT café How digitalization changes board work in mei 2017. Dit inspireerde haar tot het schrijven van dit blog. Suzanne Buter is business consultant bij Adviesgroep Novius

Facebooktwitterlinkedin