Facebooktwitterlinkedin

communication-1015376_960_720

Waarom er geen CEO’s in Nederland zijn met een communicatie-achtergrond, vraagt Logeion-voorzitter Wieneke Buurman zich af. Vraag uit dezelfde categorie: waarom wordt er in Raden van Toezicht/Commissarissen nooit specifiek naar marketing-/communicatie-expertise gevraagd? Het antwoord ligt nochtans voor het oprapen: het imago van communicatie ‘zuigt’ en de invulling laat te wensen over. Interessanter is daarom misschien de vraag of het ‘erg’ is (Nee! Wel dom) en zo ja, hoe moet het dan anders?

Neem een gemiddelde boardroom. Daar zit naast de CEO standaard een financiële man. Zijn verhaal is goed: “Als je te veel geld uitgeeft, ga je failliet. Ik zorg ervoor dat je niet te veel geld uitgeeft.” Meestal zit er ook wel een HR-vrouw. Haar bestaansrecht laat zich prima samenvatten: “Als je niet goed bent voor je mensen, zijn zij niet goed voor jou en gaat je onderneming naar de knoppen. Ik zorg goed voor je mensen.” Tegenwoordig zit er ook vaak een ICT-man aan de directietafel (“Als ik niet zorg dat de juiste draadjes aan elkaar worden geknoopt, kunnen klanten je online niet vinden en ga je failliet.”). Vraag nu communicatiemensen eens waarom ze aan de directietafel horen. Grote kans dat ze een ’positioneringsplaatje’ schetsen, een ‘imagoveranderingstraject’ voorstellen of de ‘ídentiteit van de organisatie’willen versterken. Wat moet je met zo’n antwoord?! Het legitimeert in elk geval geen plek op het pluche. En dat is een gemiste kans. Want het bestaansrecht voor de communicatie van morgen ligt volgens hoogleraar Noelle Aarts in “het organiseren van effectieve verbindingen, met name tussen andersdenkenden..” is het dus erg als communicatie niet in de boardroom vertegenwoordigd is? Nee, het is niet erg. Maar de organisatie gaat wel naar de knoppen als je de verbinding met je stakeholders niet kunt organiseren. Zie Vroom en Dreesmann

Witte rook uit de bestuurskamer
Een middelgrote culturele instelling zocht in 2014 een lid van de Raad van Toezicht. Nadrukkelijk diende dit aspirantlid te beschikken over marketing-/communicatie-expertise. De organisatie stond voor een grote veranderopgave en was zich bewust van de noodzaak van aansluiting en verbinding met interne en externe stakeholders. Wilde dit op het hoogste niveau verankeren via de RvT. And guess what: het werkt! Zonder op de stoel van de bestuurder te gaan zitten, kan de RvT nu wel meekijken in de communicatiekeuken en vragen stellen over invulling, accenten en voortgang. De verbinding is hiermee optimaal verankerd.
Ook Hanske Plenge, Oprichter/partner PIT (Platform Innovatie Toezicht), ziet een opening voor verankering van communicatie bij de toezichthouder. Zij vindt dat iedereen in de RvT basiskennis moet hebben van besturen en financiën. Maar ook van communicatie. Dat is een hele verandering, die volgens haar begint bij bewustzijn. Bewustzijn van het feit dat de organisatie verbonden moet zijn met haar omgeving en dat dit een vak is.

Zuurstof toedienen
Nog te vaak wordt communicatie verward met een dienst. Maar het is geen dienst. Het is een competentie. Een competentie die de essentie van besturen raakt: verbindingen aangaan door betrokkenheid met de samenleving en continue dialoog. Hiermee is ook de hoe-vraag min of meer beantwoord. Communicatie als specifieke competentie in de Raad van toezicht bewaakt de verbondenheid. Het geeft de directie bovendien een kijkje in de strategische communicatiekeuken. Een kijkje dat als het goed is naar navolging doet verlangen. De verbinding komt zo van boven.
Om nog even terug te komen op dat gezelschap in de directiekamer. Het volgende antwoord laat aan duidelijkheid niets te wensen over: “Een organisatie is een levend organisme. En net als alle levensvormen moet een organisatie kunnen ademen. Communicatie is zuurstof.”

‘De verbinding komt van boven’, is een samenvatting van het gelijknamige visiestuk dat is geschreven t.b.v. de opleiding Strategisch Communicatie Management, juni 2016.
Marjan Jansen Manenschijn is toezichthouder bij een culturele instelling en communicatiemanager a.i.

Facebooktwitterlinkedin