Facebooktwitterlinkedin

Naast de PIT-cafés, Pit- Inspiratiegroepen en de maandelijkse PIT-borrels kent PIT sinds deze zomer een nieuw fenomeen: de PIT-boekclub. Boeken over Toezicht, Governance en Leiderschap zijn er in overvloed. Zes PIT partners duiken vijf keer per jaar samen in de vakliteratuur. Welke lessen trekken wij hieruit? Hoe doen we het zelf in praktijk? Samen boeken doorgronden brengt je verder.

De dames (Conny, Ellen, Hanske, Caroline) lezen zich alvast in.  De heren (Eric en Hartger) volgen later.

Dooie eenden in de aftrap

Tijdens de eerste bijeenkomst in oktober bespraken we “Verdrink geen dooie eend”, van Commissaris Marry de Gaay Fortman (2018). Een uitermate luchtig, persoonlijk boek, waarbij de lezers een lesje krijgen in “Getting to yes”, gewaarschuwd worden voor “dooie eenden” (energie verspillen aan negatieve situaties of dwarsliggers) – en met praktijk voorbeelden geïnspireerd worden tot “beminnelijke leiderschap”.  Het boek kreeg meer diepgang met het toetsen van de boodschap aan eigen ervaringen en gedrag.  Met voorbeelden waarbij we zelf vet in een dooie eend getrapt zijn. Of  waarbij de vrees voor gezichtsverlies of escalatie tijdige interventie juist in de weg zat.

Tijdens de tweede bijeenkomst (8 februari 2019) stond de Oratie van Leen Paape, Nyenrode op de agenda. De rede is getiteld ‘Corporate governance: de oogkleppen van het paard en de blik van de adelaar. Waarom het belangrijk is het geheel te zien en niet alleen de losse delen’.


Interessante inzichten leverde de lezing (van de ruim 200 pagina’s) en de bespreking op:
– over de noodzaak tot hervorming van governance
– de definitie van Paape van corporate governance bevat mooie elementen zoals: ‘het doel van corporate governance is maatschappelijk welzijn (!) op de lange termijn’, ‘alle stakeholders moeten gerepresenteerd zijn bij de besluitvorming’ en ‘de gecreëerde waarde wordt op faire wijze over alle belanghebbenden verdeeld’
– de beschrijving dat na incidenten er nieuwe regels komen, maar dat die vaak (als onbedoeld) effect hebben dat er juist een grotere kans is op herhaling…. ‘Controlewedloop’

Tot slot stelden we vast dat Paape in zijn oratie over governance helemaal niet ingaat op de (groeps-)dynamiek tussen de personen van toezichthouders en bestuurder. Het hele relationele deel (inclusief allerlei menselijke biasses) blijft achterwege. Is dat een bewuste keuze van Paape?
Wij gaan het hem vragen, een afspraak is gemaakt.

De volgende keer (26 april 2019) is het boek ‘Aan de slag met Policy Governance. Naar integer en doelgericht toezicht en bestuur’ onderwerp van gesprek. Een hertaling van het gedachtengoed van John Carver door Hartger Wassink.

Interesse om aan te sluiten of zelf ook een boekenclub op te richten? Neem contact op met de initiatiefnemers:
Conny Heemskerk (c.heemskerk@xs4all.nl)  of Hanske Plenge (hanske@toezichtmetpit.nl)

 

Facebooktwitterlinkedin