Facebooktwitterlinkedin

De enige constante is de verandering.

Dat constateerde ik al in mijn vorige blog “Het roer moet om! Vooruit naar vroeger
Als toezichthouder moet je vooral trefzeker meebewegen in plaats van te veel te focussen op ‘in control’ zijn: Van controleren naar anticiperen, naar vooruitkijken als hoeder van het (maatschappelijk/organisatie) belang.

Er wordt in bestuurskamers veel gesproken over innovatie, (technologische) vernieuwing en ‘out-of-the-box”,  maar durft u wel echt in die box te kijken? Loopt u niet te veel het gevaar om nieuwe ideeën in bestaande patronen te gieten? Kijken naar het schooljournaal op 30 iPads is niet veel anders dan klassikaal kijken. Dat is niet de verandering waar wij het over moeten hebben.

De nieuwe digitale werkelijkheid zet alles op zijn kop.

Een voorbeeld van hoe radicaal een verandering kan zijn om te overleven is Kodak. Even dreigde het bedrijf bijna ten onder te gaan door de opkomst van de digitale camera, maar ze hebben zichzelf met een innovatieve visie herpakt en de bedreiging omgezet in een kans. Van het ontwikkelen van fotorolletjes is het bedrijf omgevormd tot een leverancier van hoogwaardige technologie en digitale printoplossingen die zich niet beperken tot papier, maar bijvoorbeeld ook gebruikt worden voor het maken van brandstofcellen. Van foto’s naar industrieel printen, een gigantische verandering, gedreven door een visie van de toekomst.
Kan een organisatie zich snel genoeg aanpassen?
En ziet de commissaris de noodzaak tot die verandering?
Ook een commissaris krijgt immers te maken met de ontwrichtende gevolgen van disruptieve, digitale technologie.
“Informatietechnologie is innovatief, kostbaar, kwetsbaar en onmisbaar. Niet alleen om de bedrijfsprocessen op gang te houden, maar ook steeds meer als essentieel onderdeel van innovatie. IT heeft duidelijk de puur ondersteunende rol achter zich gelaten en wordt steeds meer een drijvende kracht achter de strategie van ondernemingen, bij uitstek een gebied waar de commissaris toezicht op moet houden.” aldus prof. Fijneman, Tilburg university.

IT heeft steeds vaker grote invloed op de continuïteit van een organisatie en is daarmee een onderwerp waar je niet meer omHoodiesheen kunt, zeker niet in de bestuurskamer.
Het volstaat niet om adviseurs in te huren en zelfs niet om CIO’s op te nemen in Raden van Commissarissen: iedereen in de Raad moet digitaal besef hebben en zich laten inspireren door de nieuwe generatie denkers en doeners, de zogenaamde “hoodies”.
Nog beter, toezichthouders zouden aanjagers moeten zijn van de digitale strategie.

Hoe die combinatie van toezichthouden & IT er precies uit moet gaan zien, willen wij gaan ontdekken.
O.a. door gesprekken met toezichthouders uit verschillende sectoren.
In de komende blogs zullen wij verslag doen van onze bevindingen. Als u daar zelf ideeën over hebt, laat het ons weten.

En wie weet, verandert ook uw Raad en verwelkomen wij dadelijk  Hoodies als de nieuwe digitale generatie in onze Raad.

Hanske Plenge is toezichthouder en ‘founding mother’ van PIT, Platform Innovatie in Toezicht

Dit blog is de aftrap van een serie over toezichthouden en IT en is een  coproductie van PIT/Hanke Plenge en Capgemini/Petra Hendriksen.

Facebooktwitterlinkedin