Facebooktwitterlinkedin

‘Hardop kijken’ voor (aankomende) toezichthouders m/v 
De workshop Hardop kijken is recent een paar keer met veel succes in-company gehouden voor de Rabobank. In het voorjaar van 2015 willen we weer een open workshop gaan plannen. Zodra de datum bekend is, zullen we die hier publiceren.

Zien en denken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wat we zien, krijgt betekenis in ons hoofd en wordt direct in het juiste hokje ingedeeld. Andersom werkt het ook: wat we weten en denken bepaalt wat we zien en hoe we kijken. Zo is de wereld overzichtelijk en dat is wel zo prettig! Zeker voor toezichthouders die vanaf afstand in- en overzicht moeten hebben op de organisatie en haar omgeving.

Maar zijn die hokjes en denkpatronen wel zo rationeel en behulpzaam? Zien we met de toenemende informatie en dynamiek door de bomen het bos nog wel? En kunnen we in één boom ook een bos zien? Zijn we ons bewust van onze eigen zienswijzen, percepties en oordelen? Hoe kunnen we hardop leren kijken en wat betekent dat voor je rol als toezichthouder?

Kijken kun je leren

Tijdens de workshop leren we kijken langs drie stappen van kennis, signaleren en handelen. Met theorie, rollenspel, dialoog en veel beeldmateriaal worden we ons bewust van eigen en andermans ‘visuele’ beperkingen en mogelijkheden. We leren signalen herkennen en staan stil bij het bewust en bespreekbaar maken van een ‘niet pluis gevoel’. Met verschillende brillen kijken we naar besluitvormingsprocessen en worden handvatten aangereikt voor interventiemogelijkheden. Hardop kijken ondersteunt in het vervullen van de advies-, toezicht-, werkgever- en netwerkrol van de toezichthouder.

Resultaat:

Na deze workshop heeft u:

* Inzicht in eigen percepties en zienswijze van anderen.

* Letterlijk en figuurlijk uw blikveld verbreed en verdiept

* Uw vaardigheid om situaties te signaleren versterkt

* Uw interventiemogelijkheden uitgebreid.

Werkwijzen: dialoog, rollenspel, theorie, ontdekken, reflecteren.

Begeleiders:

Drs. Frédérique Bijl is toezichthouder bij een woningcorporatie en vennoot/createur van DichterbijKunst. Zij beweegt en creëert in de driehoek van gedrag, ruimte en kunst.
Dr. Ir. Frédérique Six MBA (Vrije Universiteit, Amsterdam) is gespecialiseerd in (public) governance vraagstukken en met name de relatie tussen vertrouwen en control. Zij doet onderzoek naar toezicht en hoe (public) professionals aangestuurd worden.
Beiden zijn partner van PIT.

Locatie: Orangerie van landgoed Kraaybeekerhof, Diederichslaan 25, Driebergen

Datum en duur: nader te bepalen van 9.00-13.00 uur

Inschrijving via info@toezichtmetpit.nl. Uw deelname is definitief na ontvangst van de betaling. De workshop vindt plaats bij minimaal 8 deelnemers.

Prijs: € 245,- ex BTW PIT –partners , overige deelnemers € 295,- . Bij de meeste organisaties kunnen toezichthouders deze investering in opleiding en professionalisering declareren.

 

Facebooktwitterlinkedin