Facebooktwitterlinkedin

In alle organisaties worden fouten gemaakt.  Er zijn geen aanwijzingen dat in succesvolle organisaties minder fouten worden gemaakt. Het denken over, en omgaan met fouten is wel cruciaal.

Error management
Organisaties blijken op een aantal cruciale punten van elkaar te verschillen als het gaat om het begrip van, en sturen op factoren die het inperken van fouten, gevolgen en organisationeel leren bevorderen.  Om kwaliteit te waarborgen is de eerste neiging bedreigingen –zoals fouten – in te perken.  Inperken is haalbaar, maar volledig uitbannen is een illusie.  Bij error management staan naast de fouten zelf, vooral de gevolgen ervan centraal.  De benadering is gericht op het inperken van negatieve gevolgen en het maximaliseren van eventuele positieve gevolgen.

Leerpotentieel en innovatie
In veel gevallen leveren fouten nieuwe informatie.  Fouten zijn daarom uitermate geschikt om van te leren.  Wanneer fouten goed worden gemanaged en het leerpotentieel optimaal wordt benut, kunnen negatieve gevolgen worden ingeperkt en kunnen fouten leiden tot nieuwe inzichten, betere werkwijzen en innovatie.

Tijdens de workshop wordt de basis gelegd voor het constructief omgaan met fouten.  Dat begint met het besef dat grote fouten niet bestaan.  Dat fouten en gevolgen bij elkaar horen, maar niet hetzelfde zijn.  Fouten maken is menselijk.  Het managen van fouten is een kunst die onder de knie te krijgen is.

Deze workshop wordt gegeven door Cathy van Dyck. Dr Cathy van Dyck is universitair hoofddocent bij de afdeling Organisatiewetenschappen, Faculteit der Sociale Wetenschappen, Vrije Universiteit, Amsterdam. Haar expertisegebied betreft kwaliteit en veiligheid bij (primaire) organisatieprocessen. In 2006 richtte ze The Cat’s Eye op.

Praktische informatie:
Datum: Vrijdag 14 maart 2014 van 9.30-16.30 uur
Aanmelding: via PIT
Locatie: Vrije Universiteit, Buitenveldertselaan 3, Amsterdam.

Betaald parkeren in omgeving (dagkaart € 8,40). OV: 8-10 minuten lopen van station Amsterdam Zuid (Evt. 1 halte met Metro 51, naar halte VU/De Boelelaan).

Investering: PIT-partners € 495,- ex BTW; overige deelnemers € 545,- ex BTW. Bij de meeste organisaties kunnen toezichthouders deze investering in opleiding en professionalisering declareren.

De workshop vindt plaats bij minimaal 8 deelnemers.

Facebooktwitterlinkedin