Facebooktwitterlinkedin

De blinde vlek van de toezichthouder? Inzicht in de eigen denk- en gedragspatronen van de toezichthouder. “Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg” (vrij naar Einstein)

Onze kijkrichting is per definitie naar buiten gericht. Met onze zintuigen vangen we signalen op uit de buitenwereld en op basis daarvan ontstaan gedachten en gevoelens. Daarmee vormen we ons een oordeel over datgene wat we waarnemen en komen we tot handelingen. Het is dus van belang om dat oordeel, dat ten grondslag ligt aan de handelingen, te baseren op zoveel mogelijk verschillende waarnemingen. Daarin ligt de waarde van diversiteit van tegenkrachten in bestuur en toezicht.

Blinde vlek
Maar daarnaast is er een nog veel verraderlijkere dode hoek waar we rekening mee moeten houden, en dat is onze eigen binnenwereld. We veronderstellen voor onszelf graag dat we op basis van onze waarnemingen tot zuivere oordelen kunnen komen, eventueel geholpen door inzichten van anderen. Maar niets is minder waar. In feite zijn al onze oordelen en handelingen geworteld in (vaak onbewuste) overtuigingen en conditioneringen. In de Theory U wordt dit ook wel ‘the blind spot of leadership’ genoemd. In de workshop staan wij stil bij bij deze ultieme vorm van zelfevaluatie: durf je als toezichthouder ook te kijken naar de lastigste ‘dode hoek’: je eigen denk- en gedragspatronen?

Denk- en gedragspatronen
De workshop is een combinatie van discussie en contemplatie, voorafgegaan door een inleiding over de verschillende fundamenten van waarnemen en over verschillende niveaus van interpretatie en interactie. WAAROM zie je de dingen zoals je ze ziet? En daarbij leggen we ook de relatie met het HOE (organisatie- en interactieproces) en WAT (resultaten van de organisatie en effecten van de interactie). Met dit inzicht krijgt u dus een beter beeld van onze eigen denk- en gedragspatronen en de blinde vlekken daarin. Het scherpen van dit inzicht vormt de basis van zuiverheid (open mind) en wijsheid.

Deze workshop wordt gegeven door Karin Doms en Hans Gijsen. Drs Karin Doms is directeur van adviesbureau WenD Management en oprichter/partner van PIT Platform voor Innovatie in Toezicht. Drs Hans Gijsen is voorzitter Landelijke Stichting Inzicht Meditatie (SIM).

Praktische informatie:
Datum: Vrijdag 14 februari 2014 van 9.30-16.30 uur
Aanmelding: via PIT
Locatie: wordt nog bekend gemaakt (midden van het land)
Investering: PIT-partners € 495,- ex BTW; overige deelnemers € 545,- ex BTW.

Bij de meeste organisaties kunnen toezichthouders deze investering in opleiding en professionalisering declareren.

De workshop vindt plaats bij minimaal 8 deelnemers.

Facebooktwitterlinkedin