Facebooktwitterlinkedin

Toezichthouder is verantwoordelijk voor legitimiteit van de organisatie

Op 1 juli is er een nieuw PIT Café, ditmaal zijn we te gast bij Stichting Zuidzorg in Veldhoven.Logo Zuidzorg

In dit PIT Café willen wij u bewust maken van de meerwaarde voor u als toezichthouder van een goede relatie met de OR en wat dat dan precies inhoudt. De driehoeksrelatie RvT/RvC – Directeur/bestuurder – Medezeggenschap/OR staat deze middag centraal. Het PIT Café zal inzoomen op de rol en positie van de Toezichthouder in het kader van de medezeggenschap.

Wij hopen dat u naar huis gaat met een paar praktische tips over hoe u de relatie met de OR als toezichthouder binnen uw RvT/RvC morgen kan gaan optimaliseren.

Het is van belang voor een toezichthouder om zich breed te laten informeren over wat er gaande is binnen en buiten de betreffende organisatie. In deze informatiebehoefte past ook het overleg met het Medezeggenschapsorgaan/OR.

• Toezichthouder dient goed geïnformeerd te zijn, ook vanuit het personeel
• Toezichthouder krijgt een beter beeld van hoe het er in de organisatie aan toe gaat door wat er leeft onder het personeel. De toezichthouder dient deze vaak operationele zaken door vertalen naar het strategische niveau.
• Belangrijk is je constant te vraag te stellen waartoe zijn wij op aarde? Deze vraag zou zowel bij de toezichthouder, medezeggenschaporgaan/de OR als de directie moeten leven. Alle drie kunnen daar wel een ander accent leggen. Een discussie daarover kan zinvol zijn voor de strategievorming van de onderneming.
• Het functioneren van de OR binnen de organisatie kan een apart aandachtspunt zijn voor de toezichthouder.
• Artikel 24 overleggen zijn bedoeld om de OR in positie te brengen om tijdig op de hoogte te zijn van belangrijke strategische ontwikkelingen. Toezichthouder kan belang hechten aan een OR die meer betrokken is op strategisch niveau, dan louter operationeel.

De vraag is hoe je als toezichthouder de relatie met het medezeggenschapsorgaan/OR onder de aandacht kan brengen van de gehele RvT/RvC?

Een aantal basale vragen zou u in uw RvT eens kunnen bespreken:
• Hoe is de relatie tussen het gesprek met OR / Ledenraad / Cliëntenraad of andere vertegenwoordiging van stakeholders groepen. Is er een gezamenlijk overleg?
• Welke informatie willen we van de medezeggenschap/OR hebben, welke gesprek voer je met het medezeggenschapsorgaan/OR als toezichthouder??
• Hoe willen we als RvT/RvC omgaan met de OR?
• Wat houdt RvT-lid als aanspreekpunt/persoon voor het medezeggenschapsorgaan/OR precies in en hoe kunnen we dat vorm geven?
• Wat zijn de verwachtingen van de OR aan de RvC/ RvT en strookt deze met het eigen beeld van de rol van de RvC/RvT ? Wanneer vindt de RvC/ RvT dat de OR goed functioneert en/ of in positie is gebracht om bij te dragen aan de besluitvorming?
• Vindt artikel 24-overleg plaats en wordt de OR om advies gevraagd over de onderwerpen in artikel 25 en 27?

Programma
15.00 – 15.20 Inloop/koffie
15.20 – 15.30 Opening door Karin Doms/ Hanske Plange – Wim de Ruiter, voorzitter RvT ZuidZorg
15.30 – 15.45 Marcel Reijnen –
15.45 – 16.00 Toezicht en medezeggenschap bij Zuidzorg: Wil van Haalen (voorzitter OR), Wim de Ruiter (voorzitter RvT), Driek van Griensven (vicevoorzitter RvT)
16.00 – 16.10 Resultaten Survey Monkey – en uitleg stellingen/discussietafels
16.10 – 17.10 Discussie tafel ahv stellingen
17.10 – 17.30 Plenaire terugkoppeling van de discussies
17.30 – 18.30 Conclusies, slotwoorden en borrel en broodje

INSCHRIJVEN EN KOSTEN

Inschrijven gaat het snelst via deze knop:  Inschrijven via Eventbrite

 

Partners van PIT kunnen het café bezoeken als onderdeel van hun partnerfee. (Let op: bij een no-show na aanmelding wordt 50 euro in rekening gebracht.)

Introducés (d.w.z. toezichthouders/potentiële PIT partners) zijn welkom en betalen 50 euro pp. Dit kan contant aan de ingang voldaan worden, u krijgt een kwitantie. Pinnen is niet mogelijk! Mocht de introducé na afloop besluiten PIT-partner te worden dan wordt dit bedrag met de partnerfee verrekent.

Het maximaal aantal inschrijvingen voor dit café is 50 m/v, inschrijving is op volgorde van aanmelding. Vol is vol, dus zorg dat je er snel bij bent.

Voor alle PIT-partners die niet in staat waren naar de boekpresentatie van 5 juni te komen, ligt er een exemplaar van De zwarte doos van de boardroom klaar!

Namens PIT: Yvonne van Kemenade, Marcel Reijnen, Mirjam Hubert, Carole Hoekman, Marike Kuperus

Facebooktwitterlinkedin